Předčasně ukončí vzdělávání každý 16. Čech

Počet mladých lidí, kteří ukončili vzdělání předčasně, je v České republice šestý nejnižší v Evropské unii. Podle Eurostatu se v roce 2015 jednalo o 6,2 procenta osob, tedy zhruba o každého šestnáctého Čecha ve věku 18 až 24 let.

Menší zastoupení těchto osob měly v EU pouze Litva, Polsko, Kypr, Slovinsko a Chorvatsko.

O předčasném ukončení školní docházky mluví Eurostat v případě, že jedinec mezi 18 až 24 lety získal nejvýše nižší sekundární vzdělání a během posledních čtyř týdnů před samotným průzkumem nikam do školy ani na odborný výcvik nechodil. Jako nižší střední vzdělání chápe Eurostat podle mezinárodní klasifikace ISCED ukončený druhý stupeň základní školy, nejvýše čtvrtý ročník osmiletého gymnázia, druhý ročník šestiletého gymnázia nebo třetí stupeň zvláštních škol.

Ze statistiky Eurostatu je patrné, že zmíněný podíl v Česku meziročně vzrostl. V roce 2014 šlo totiž pouze o 5,5 procenta mladých. Podíl mladých, které předčasně odešly ze vzdělávání, byl v roce 2015 zároveň v rámci České republiky nejvyšší od roku 2005.

Nejvíce mladých opustilo v roce 2015 předčasně školu ve Španělsku – podle posledních zveřejněných dat se jednalo o 20 procent osob mezi 18 a 24 lety. Na druhém místě žebříčku se nachází Malta, třetí se umístilo Rumunsko.

V rámci celé unie činil podíl osob odcházejících předčasně ze vzdělání 11 procent. Cílem strategie Evropa 2020 je přitom dostat tento podíl do roku 2020 právě pod 10 procent. Celoevropská míra předčasného ukončení školní docházky ale postupně klesá. V roce 2015 byla zatím nejnižší od roku 2002, od kterého jsou údaje za všech 28 současných členů EU k dispozici.

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování

 

Přečtěte si další aktuality

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000