Přilepšili si Češi opravdu jen o procento?

Páteční zpráva, že reálná mzda rostla v České republice v letech 2007 až 2015 jen o 1,1 % - tedy téměř nejpomaleji v OECD, zaujala české ekonomy i odbory. Toto číslo, které zveřejnila britská odborová centrála Trades Union Congress (TUC), ale podle našich výpočtů neodpovídá realitě.

Zhruba jedno procento, se kterým přišly britské odbory, představuje spíše průměrný meziroční nárůst. Celkový růst reálné mzdy byl ale v letech 2007 až 2015 vyšší a pohyboval se mezi 7,7 až 14,9 % - v závislosti na použité metodě přepočtu.

Na první místa v žebříčku 34 členů OECD by se Česko nedostalo ani při použití správného údaje. Z páté pozice u konce, kam jej umístila TUC, by se ale podle výpočtů TREXIMY mohlo posunout až do první desítky, tedy na úroveň Švédska, Kanady nebo Francie.

Jak vzrostla reálná mzda

K výpočtu růstu reálné mzdy mezi lety 2007 až 2015 použila TREXIMA údaje z podnikové statistiky ČSÚ a z databáze České národní banky ARAD.

Průměrná nominální hrubá mzda vzrostla ve sledovaném období o 26,3 %. Reálná mzda, tedy nominální mzda snížená o inflaci, se po přepočtu pomocí indexu spotřebitelských cen (CPI) zvýšila o 7,7 %. To je o 6,6 procentního bodu více, než tvrdí britské odbory.

Ještě rychlejší je růst v případě, že k výpočtu reálné mzdy použijeme další možné metody. Při přepočtu pomocí deflátoru konečné spotřeby domácností činil růst reálné mzdy 11,9 %. Použijeme-li deflátor HDP, pak se reálná mzda zvýšila mezi rokem 2007 a 2015 o 14,9 %.

Tempo růstu reálné mzdy podle jednotlivých metod přepočtu na stálé ceny roku 2010:

  Podle CPI Podle deflátoru konečné spotřeby domácnosti Podle deflátoru HDP
Růst reálné mzdy mezi rokem 2007 a 2015 7,7 % 11,9 % 14,9 %
Průměrné meziroční tempo růstu 0,9 % 1,4 % 1,8 %

Zdroj: TREXIMA na základě dat ČSÚ a ČNB

Pokud bychom použili k výpočtu data OECD, na která se odvolává i TUC, činí růst reálné mzdy 4,6 % - a to jak v korunách, tak ve standardu kupní síly (PPS).

 

Přečtěte si další aktuality

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000