Rozdíly v platech žen a mužů na stejných pozicích dosahují v Česku až na 10 %

Průměrný rozdíl mezi výdělky žen a mužů, jinak také označovaný jako Gender Pay Gap (GDP), patří v Česku k druhému nejvyššímu v zemích EU. Průměrný rozdíl v odměňování mezi pohlavími je u nás 21,1 % a vyšší je už pouze v Estonsku. Největší platová nerovnost je potom mezi vysokoškoláky a dosahuje až na 15 tisíc korun měsíčně.

Data zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v rámci projektu 22 % k rovnosti. MPSV současně upozorňuje, že rozdíl v GDP lze vysvětlit dílčími faktory, jakými jsou například odvětví, velikost podniku, plný/částečný úvazek, délka praxe, věk nebo třeba vzdělání u zaměstnanců. V případě očištění dat o tyto faktory je však možné získat tzv. očištěný GDP, který stále zůstává dost vysoký. V soukromém sektoru činí 11 % a ve veřejném sektoru 5 %.

Příčiny této skutečnosti je tak nutné hledat v jiných faktorech, včetně samotné genderové diskriminace. Hlavní příčiny vidí MPSV v tom, že jsou ženy přímo diskriminovány tím, že dostávají za stejnou práci nižší mzdu než muži, ženy jsou také častěji zaměstnány v odvětvích, kde pobírají nižší mzdu, ženy také častěji pokrývají péči o rodinu a domácnost, což jim neumožňuje pracovat na kariéře a do vedoucích pozic ve firmách se dostávají častěji muži.

Ministerstvo však na svém webu uvádí, že je povinnost rovného odměňování ukotvena již v zákoně a v praxi podle MPSV srovnání rozdílů ve mzdách či platech žen a mužů vyžaduje především otevřený a vstřícný přístup zaměstnavatelů. „Rovné odměňování ve firmách a institucích není jen správné, ale i prozíravé. Spravedlivě odměnění zaměstnanci a zaměstnankyně jsou totiž mnohem loajálnější a svou práci vykonávají s větším nasazením,“ doporučuje MPSV zaměstnavatelům.

Zdroj: Rovnaodmena.cz

 

Přečtěte si další podobné články:

Odměňování zaměstnanců není jenom o měsíční mzdě, důležitá je celková motivace

Rovné nastavení v odměňování i objektivnost hodnotitele zajistí nástroj na analytické hodnocení prací

Úspěšné zvládnutí procesu adaptace nových zaměstnanců je pro firmu efektivní investicí

České firmy pravidelně aktualizují své odměňovací systémy, polovina manažerů je však nepoužívá správně

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000