Startuje nový web s daty o zaměstnanosti

V únoru byly spuštěny nové webové stránky www.monitorzk.cz s aktuálními daty o zaměstnanosti ve Zlínském kraji.

Návštěvníci se na nich dozvědí podrobnosti o zaměstnanosti mladých lidí ve Zlínském kraji, o klíčových profesích v regionu, o vzdělávání dospělých a také o pracovní poptávce zaměstnavatelů z řad malých firem.

„Už nyní jsou k dispozici zajímavá čísla například o tom, jak úspěšní jsou absolventi po ukončení rekvalifikačních kurzů Úřadu práce ve Zlínském kraji, nebo je definováno 30 profesí, které jsou pro náš kraj klíčové z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce,“ popisuje Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

U každé profese je podle ní uvedena informace, co daná práce obnáší, v jakém rozmezí se pohybuje hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji, kolik osob v dané profesi pracuje, kolik volných míst nabízí úřady práce ve Zlínském kraji, jaké vzdělání je potřebné k výkonu dané profese a kolik škol ve Zlínském kraji potřebné vzdělání poskytuje. „Výhodou je i přímý prolink na webové stránky Národního ústavu pro další vzdělávání a Národní soustavy povolání,“ uvádí Táborská.

Data budou postupně přibývat na základě výstupů z elektronických dotazníkových šetření, která se uskuteční na jaře na středních školách i ve firmách. V rámci projektu budou osloveny nejen velké společnosti, ale také na 3000 zaměstnavatelů Zlínského kraje, kteří mají od 6 do 24 zaměstnanců. „Získáme tak užitečné informace o potřebách drobných zaměstnavatelů, na které se často zapomíná. A to i přesto, že zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců tvoří 90 % z celkového počtu zaměstnavatelů ve Zlínském kraji,“ říká Táborská.

Stránky www.monitorzk.cz jsou určeny především pro regionální politiky, zaměstnavatele, školy a další hráče na trhu práce, kteří svými rozhodnutími ovlivňují budoucí zaměstnanost ve Zlínském kraji. Zajímavá data však mohou využívat i média, kariérní poradci a rodiče, kteří pomáhají svým dětem s volbou budoucího povolání.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje. Připravila je a o jejich aktualizaci se stará Krajská hospodářská komora Zlínského kraje spolu s partnerem projektu společností TREXIMA.

Stránky využívají data z oficiálních zdrojů (např. statistiky Úřadu práce ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu či Krajského úřadu Zlínského kraje) a postupně budou doplňovány o výsledky vlastních dotazníkových šetření. „Jedinečnost stránek spočívá v propojení správných dat na jednom místě,“ dodává Táborská.

 

 

Přečtěte si další články:

Čím bude vaše dítě? 30 perspektivních profesí ve Zlínském kraji

Práci z domova umožňuje každá čtvrtá firma v ČR

Kde hledat mladé skladníky: Nejvíce jich opustí školy v Ústeckém kraji

Mějte přehled o zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000