Téměř 17 procent. Jak se odměny v prvním pololetí 2018 podílely na mzdách

Mimořádné odměny představovaly v prvním pololetí tohoto roku 16,7 % průměrné mzdy zaměstnanců v České republice. V platové sféře se jednalo o 5 % průměrného platu.

Ukazují to data z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).

Větší podíl na výdělcích měly odměny ve mzdové sféře u nemanuálních pracovníků, a to 17,6 %. U manuálně pracujících se jednalo o 15,2 %.

Podle hlavních tříd zaměstnání měly odměny největší podíl na výdělcích u „řídících pracovníků“ (průměrně 23,8 % mzdy) a u „technických a odborných pracovníků“ (17,1 % mzdy). Nejnižší podíl odměn byl naopak vykázán u „pracovníků ve službách a prodeji“ (11,2 % mzdy) a u „pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (12,6 % mzdy).

Více se odměny na výdělcích podílely u mužů – v průměru činily 17,7 % mzdy. U žen to ve stejném období bylo v průměru 14,6 %.

V platové sféře mimořádné odměny nejvíce přispěly k výdělku rovněž u řídících pracovníků (průměrně 9,3 % platu), dále pak u úředníků (7,4 % platu). Nejnižší podíl odměn měli „zaměstnanci v ozbrojených silách“ (průměrně 0,5 % platu) a „pracovníci ve službách a prodeji“ (3,5 % platu)

 

Přečtěte si další aktuality:

Jak se liší výdělky žen a mužů. Největší rozdíl panuje v Estonsku a ČR

Informace o mzdách jsou zbraní v rukou firem

Osm tipů pro manažery, jak odměňovat zaměstnance

Pohyblivá složka mzdy nenahrazuje manažery

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000