Téměř 72 tisíc vysokoškoláků, z toho 2 tisíce právníků. Nová data o absolventech v ČR

Kolik v České republice přibude mladých právníků? V roce 2017 ukončilo magisterské studium v oborech „právo, právní a veřejnosprávní činnost“ 1378 absolventů.

Nejvíce jich bylo v Jihomoravském kraji (595) a v Praze (489), následují Olomoucký (204), Plzeňský (58) a Moravskoslezský kraj (32 absolventů).

Bakalářské studium práva loni dokončilo celkem 634 osob, doktorské 90. Dohromady tedy získalo vysokoškolský titul 2102 čerstvých právníků.

Údaje o počtech absolventů jednotlivých vysokých škol nově zveřejňuje TREXIMA v rámci aplikace Práce v datech. Kromě počtů absolventů podle oborů a regionů nástroj ukazuje, o jaký typ studia se jednalo – zda bakalářské, magisterské či doktorské, a jestli šlo o denní nebo dálkovou formu.

Pokud jde o počty absolventů v roce 2017, nejvíce jich v ČR bylo v oblasti „ekonomie, managementu a správy“, a to 14 878. Druhým nejpočetnějším oborem byla pedagogika s 6383 absolventy. Nejméně absolventů naopak v předchozím roce měly obory zaměřené na textilní výrobu a oděvnictví (144), hutnictví (355) a veterinářství (372). Celkově v Česku loni získalo vysokoškolské vzdělání 71 560 osob.


Celkové počty absolventů podle zaměření studia:

Zdroj: Práce v datech, TREXIMA

 

Práce v datech

Údaje o absolventech a v případě středních škol i o studentech mapuje TREXIMA pomocí nástroje Práce v datech. Ekonomové a personalisté tak mohou jednoduše dohledat, kolik potenciálních zaměstnanců v jejich odvětví a regionu existuje nebo přibude. Kromě dat o studentech a absolventech přináší Práce v datech i výsledky šetření mezi českými personalisty HR Monitor. Zároveň mapuje celkovou zaměstnanost v ČR.

 

Přečtěte si další aktuality:

Proč přicházejí firmy o zaměstnance? Hlavní roli hraje výdělek

Kolik přibude v Česku zedníků? Aktuálně by studenti vykryli jen 44 % volných míst

Kdo nejčastěji opouští firmy v ČR: Mladí a vyučení lidé

Benefit, nebo nevýhoda? Studie shrnuje rizika práce na dálku

Jaký ekonomický efekt přináší vysokoškolský titul?

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000