Ti nejlepší uchazeči si dnes určují podmínky zaměstnání sami

Jak si udržet ve firmě kvalitní zaměstnance? Důležitou roli hraje vždy hlavně přímý nadřízený a nejbližší pracovní kolektiv, říká Jenůfa Pecháčková, která má na starost rozvoj talentů ve farmaceutické společnosti Zentiva.

Tématu stabilizace zaměstnanců se bude věnovat i na říjnovém HR Meetingu společnosti TREXIMA.

Česká republika má nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii, průměrné mzdy rostou a kvalitní zaměstnanci si mohou vybírat. Je v posledních dvou letech z vašeho pohledu tedy složitější udržet ve firmě talentované lidi?

Ano je. V naší konkrétní situaci, kdy společnost prochází zásadní transformací, kterou je odprodej generické části společnosti Sanofi v Evropě – tedy značky Zentiva, to platí dvojnásob. Sledujeme, že za poslední zhruba dva roky odchází i talenti, a to za většími pozicemi, kde mají větší míru zodpovědnosti.

Někdy je rozhodující také zajímavější balíček, což znamená nejen atraktivní mzdu a bonusovou složku, ale také ostatní benefity. Pro cizince to může znamenat např. ubytování, školu nebo školku pro děti, příspěvek na přestěhování nebo například letenky.

S čím vším musely firmy podle vás v posledních letech v rámci „boje“ o dobré zaměstnance přijít? Na co musí dbát více než třeba před pěti lety?

S individuálním přístupem k řešení potřeb zaměstnanců.  Nejen podle věku, ale i dle zájmů a aktuálního kontextu rodiny. Dále vnímáme, že v poslední době je více než kdy jindy potřeba edukace manažerů ze strany HR ohledně realističnosti očekávání od potenciálních kandidátů. Ti nejlepší, kompetentní kandidáti určují podmínky zaměstnání do velké míry sami.

Jaký nástroj nyní nejlépe funguje, pokud jde o stabilizaci zaměstnanců? Jsou to tradičně peníze, pracovní prostředí, nepeněžní benefity nebo něco jiného?

Je to kombinace více faktorů, neplatí jen jeden nástroj samostatně. Primární roli pro udržení sehrává vždy přímý nadřízený a nejbližší pracovní kolektiv. Pokud má nadřízený, tedy vedoucí oddělení nebo celé organizační jednotky, otevřený přístup ke svému týmu nebo týmům, snáze si udrží své talenty a kvalitní zaměstnance. Zejména pokud má jasně formulovanou vizi, autenticky komunikuje se svými lidmi, vytváří prostředí pro další růst svých lidí.

Které benefity mohou být pro zaměstnance nejdůležitější? Podle našeho průzkumu nabízejí firmy nejčastěji stravenky a příspěvek na penzijní nebo životní pojištění. Jsou to ale skutečně věci, o které lidé stojí nejvíce?

Stravenky, životní pojištění, penzijní připojištění nebo pět týdnů dovolené patří ke standardním benefitům, které jsou očekávány téměř samozřejmě.

Nejvíce žádané, což ukazují i trendy na trhu, jsou ale benefity spojené s časovou flexibilitou, osobním rozvojem a možností vlastní volby. Například home office a flexibilní pracovní doba, sick days – tři až pět dní ročně, možnosti vzdělání a školení nebo Flexi benefity, tedy cafeteria.

Co nabízíte navíc přímo u vás?

Jsme držitelem označení Family firendly company, což znamená z hlediska benefitů pro rodiče například pastelkovné, neboli příspěvek na školní výbavu při vstupu dítěte na základní školu, možnosti zkrácených úvazků pro rodiče pečující o malé děti, máme k dispozici webové stránky pro rodiče na rodičovské dovolené, kde si můžou přečíst aktuální informace o dění ve firmě, informovat se o postupu při návratu zpět do zaměstnání, najít potřebné kontakty, zajímavé články a odkazy nebo být ve spojení s ostatními rodiči.

Velkým tématem je také diverzita – poskytujeme série přednášek na témata týkající se potřeb různých cílových skupin, které máme definovány: rodiče, ženy, cizinci, zaměstnanci 50+, lidé s hendikepem a nová generace. Přednášky jsou zaměřeny na aktuální témata, například rozdíly ve výchově holky a kluka, komunikace mezi generacemi, a podobně.  

Zjišťujete u vás průběžně, s čím jsou zaměstnanci spokojeni a s čím ne? Pokud ano, co jste například na základě této zpětné vazby změnili?

Sanofi realizuje na pravidelné bázi průzkum mezi zaměstnanci, takzvaný Pulse check. Na základě zjištěných výsledků pořádáme potřebné aktivity a workshopy, nikoliv plošně, ale vždy pro daný proces, oddělení, v dané geografii. V generické části naší společnosti je navíc pořádán pravidelný online průzkum atmosféry a nálady v týmech – jako reakce na zmiňované období transformace, kterým procházíme.

 

Tomu, jak stabilizovat zaměstnance, se bude Jenůfa Pecháčková podrobněji věnovat během svého vystoupení na konferenci HR Meeting, která proběhne 19. až 20. října 2017.

Rozhovor zpracovala Tereza Mynářová, TREXIMA

 

Přečtěte si další články:

Adaptační proces svědčí o tom, že má firma o zaměstnance zájem

Jak rozvíjet zaměstnance a udržet si je ve firmě?

Pro manažery je důležitá důvěra majitele, prestiž firmy a její budoucnost

Manažeři na sociálních sítích? V Česku na ně zatím narazíte jen velmi zřídka

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000