V roce 2017 rostly mzdy i platy, ukazuje podrobná statistika

V loňském roce si zaměstnanci přilepšili ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy činil 26 037 Kč, což bylo o 7,3 % více než v roce 2016.

Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla podle údajů v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV), který zpracovává TREXIMA pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, o 6,8 % na 30 930 Kč.

Pokud jde o hrubou měsíční mzdu podle věku, nejvyšší výdělky měli v roce 2017 zaměstnanci mezi 30 a 39 lety – jejich medián činil 27 671 Kč. Nejnižší mzdu naopak dostávali nejmladší zaměstnanci. Medián hrubé měsíční mzdy zaměstnanců do 20 let dosahoval necelých 19,7 tis. Kč. Druhé nejnižší výdělky měli zaměstnanci mezi 20 a 29 lety – medián se dostal na 24 848 Kč.

 

 

Výdělky dle pohlaví, vzdělání a krajů

Vyšší hrubou měsíční mzdu dostávali v roce 2017 muži (medián 28 479 Kč vs. 22 778 Kč u žen). Lépe na tom muži byli ve všech věkových kategoriích.

Z ISPV je také patrné, že výdělky rostou s dosaženým vzděláním. Medián hrubé měsíční mzdy vysokoškoláků přesáhl 40 tis. Kč, zatímco u osob se základním a nedokončeným vzděláním se jednalo o 20 432 Kč.

Co se týká krajů, nejvyšší výdělky mají zaměstnanci v hlavním městě Praha (medián 30 778 Kč měsíčně), ve Středočeském a Plzeňském kraji (medián 27 448 Kč, resp. 27 199 Kč). Nejméně vydělávali zaměstnanci v Karlovarském kraji (medián 23 722 Kč) a Olomouckém kraji (23 735 Kč).

 

 

K největšímu meziročnímu nárůstu hrubé měsíční mzdy došlo v Plzeňském kraji (o 10,3 %) a Karlovarském kraji (o 10,1 %).

Vývoj v platové sféře

Výdělky v platové sféře byly i v roce 2017 vyšší než ve mzdové. Medián hrubého měsíčního platu se meziročně zvýšil o 7,6 % na 29 840 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat vzrostl o 8,4 % na 31 968 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu mužů činil loni 32 852 Kč, u žen to bylo 28 553 Kč. I v platové sféře platí, že má na výdělek významný vliv vzdělání – zatímco zaměstnanci se základním či nedokončeným vzděláním měli medián hrubého měsíčního platu 16 052 Kč, u vysokoškoláků se jednalo o 34 978 Kč.

Jak rostly mzdy a platy podle odvětví

V roce 2017 se zvýšily výdělky ve všech odvětvích, a to jak ve mzdové, tak v platové sféře.

Ve mzdové sféře se medián hrubé měsíční mzdy nejvíce zvýšil v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (meziročně o 15,1 %), administrativních a podpůrných činností (o 9,9 %) a zaměstnancům, kteří pracují v odvětvích „doprava a skladování“ a „zdravotní a sociální péče“ (v obou případech o 8,2 %).

Nejvyšší medián hrubé měsíční mzdy měli loni zaměstnanci pracující v odvětví informačních a komunikačních činností (42 979 Kč) a v peněžnictví a pojišťovnictví (40 670 Kč). Nejnižší medián hrubé měsíční mzdy zaznamenali statistici v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (14 879 Kč) a v odvětví administrativních a podpůrných činností (18 677 Kč).

V platové sféře se medián hrubého měsíčního platu nejvíce zvýšil zaměstnancům v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (meziročně o 12,2 %) a zdravotní a sociální péče (o 10,2 %). Nejvyšší medián hrubého měsíčního platu 43 197 Kč měli zaměstnanci v odvětví informačních a komunikačních činností. Nejméně to bylo opět v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (medián 20 074 Kč měsíčně).

Mzdy podle tříd zaměstnání

Pokud jde o výdělky podle tříd zaměstnání CZ-ISCO, ve mzdové sféře měli nejvyšší hrubou měsíční mzdu řídící pracovníci správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností (medián 65 699 Kč), nejvyšší představitelé společností (medián 58 573 Kč) a specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií (50 050 Kč).

Nejnižší medián hrubé měsíční mzdy měli v roce 2017 uklízeči a pomocníci (13 677 Kč), pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (14 355 Kč) a pomocní pracovníci při přípravě jídla (15 131 Kč). Do poslední zmíněné skupiny patří pomocníci v kuchyni a pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení.

 

O ISPV

V rámci šetření ISPV sleduje TREXIMA výdělky ve mzdové i platové sféře. Společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců, přispívají do šetření povinně. Menší firmy jsou do šetření náhodně vybírány – pokud mají méně než 10 zaměstnanců, dodávají data jednou za čtyři roky, ostatní vybrané firmy zůstávají v panelu devět let.

 

Přečtěte si další aktuality:

Informace o mzdách jsou zbraní v rukou firem

Na spokojenost s prací má vliv i vzdělání zaměstnance

Jak se liší výdělky žen a mužů. Největší rozdíl panuje v Estonsku a ČR

Přicházíte o zaměstnance? Pohled do automobilového průmyslu ČR

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000