Ve třetím čtvrtletí rostly mzdy i platy

Oživení na českém trhu práce pokračovalo i ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Podle údajů v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) se medián hrubé měsíční mzdy za červenec až září 2016 meziročně zvýšil o 5,3 procenta na 23 965 korun. Průměrná hrubá měsíční mzda ve stejném období vzrostla o 4,6 procenta na 28 311 korun.

Nejvíce se medián hrubé měsíční mzdy ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil v oblasti kulturní, zábavní a rekreační činnosti (o 9,4 procenta), veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení (o 7 procent) a administrativní a podpůrné činnosti (o 6,9 procenta).

Největší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl ve mzdové sféře zaznamenán v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, kde se tyto hodnoty lišily o 11 645 korun měsíčně. Následují profese v odvětví informačních a komunikačních činností, kde byl průměr o 9 796 korun měsíčně vyšší než medián.

V platové sféře se příjmy liší méně

Meziroční růst se ve třetím čtvrtletí týkal i platové sféry. Medián hrubého měsíčního platu se zvýšil o 5,4 procenta na 26 204 korun. Stejným tempem rostl i průměrný plat, který ve sledovaném období činil 27 782 korun.

Z údajů ISPV je patrné, že medián hrubého měsíčního platu byl ve třetím čtvrtletí 2016 vyšší než medián hrubé měsíční mzdy – o 2 239 korun. Průměr byl naopak vyšší ve mzdové sféře, a to o 529 korun. „Z výše uvedeného vyplývá, že ve srovnání s platovou sférou existují ve mzdové sféře větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců,“ uvádějí autoři šetření. Svědčí o tom i skutečnost, že ve mzdové sféře panoval výrazně větší rozdíl mezi průměrem a mediánem. Ve třetím čtvrtletí se jednalo o 4 346 korun měsíčně, zatímco v platové sféře to bylo 1 578 korun měsíčně.

 

Přečtěte si další aktuality

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000