Víte, jakou máte mzdu?

Motto: „Nikde se o mzdě nesmí mluvit, všichni o ní mluví a všichni o ní lžou“

Asi jsme trošku přestřelili, ne všichni, ale většina, a ne „lžou“. Správnější by bylo napsat „neříkají pravdu“. Pokud někdo lže, neříká pravdu úmyslně, ale neříkat pravdu můžete i neúmyslně. 

To byl úvod a teď k otázce. Skutečně víte, jakou máte mzdu? Myslím tím, kolik jste si skutečně vydělali včetně příplatků, pravidelných i nepravidelných odměn?

Pokud přijde řeč na výdělky, někdo úmyslně neřekne pravdu, zalže. Buď nechce přiznat, že jeho mzda je velmi nízká v porovnání s kamarády nebo naopak nechce provokovat příjmy podstatně vyššími, něž má okolí.

Častěji ale skutečně neví. Vzpomene si na údaj v pracovní smlouvě nebo mzdovém výměru. Ale tam je obvykle pouze základní mzda, její pevná složka, nějak definované prémie nebo odměny.  Jenže celkové příjmy jsou širší. Většina dělnických profesí pobírá příplatky, většina firem vyplácí mimořádné odměny, ať tomu říkají třináctá nebo čtrnáctá mzda, příspěvek na dovolenou, roční podíly. A to vše je nutno do celkového výdělku započítat.

Proto doporučujeme všem zaměstnavatelům, aby jednou ročně předali zaměstnancům přehled o celkových příjmech. Přepočítaný na měsíc, hodinu, vypsat čistý příjem atd... A lze ho doplnit i o příjem z benefitů. Myslíte si, že stravenkami zaměstnanci nic nezískávají? A týden dovolené je také zadarmo?  Možná se budou někteří zaměstnanci divit.  Ale především budou mít v ruce pravdivý údaj, který nebude jednoduché vyvrátit při „přeplácení“ konkurencí na trhu práce.

Jen pro pořádek. Evidenční list důchodového pojištění ty správné údaje neposkytuje. Obsahuje základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení. To nemusí být stejné jako celková mzda a neosahuje údaje o odpracované době.

A ještě jedna poznámka: Pokud je rok příliš dlouhá doba, nabízí se i další řešení. Na každé výplatní pásce je uveden hodinový průměr pro náhrady mezd, který je vypočten z předchozího čtvrtletí jako podíl hrubé mzdy (bez náhrad mezd) a počtu odpracovaných hodin. A to je přesně ta částka, kterou si každý za minulé čtvrtletí vydělal. Pokud je člověk placen hodinovou mzdou, je pak srovnání jednoduché. Pro stanovení měsíční mzdy je nutno tuto částku vynásobit průměrnou odpracovanou dobou za rok. Nebo pro přibližný výpočet je to 150 při 7,5hodinové pracovní době a 160 při 8hodinové pracovní době.

Každopádně, pokud se chcete vyhnout tomu, že budou zaměstnanci na otázku: „Víte, jakou máte mzdu?“ odpovídat nesprávně, řešení je jednoduché.

Poskytnout zaměstnancům co nejpřesnější informace. A pak připomínat, připomínat, připomínat.

Autor: Ing. Pavel Krejčiřík, senior konzultant společnost TREXIMA, spol. s r.o.

 

Přečtěte si další články:

Jak odměňovat: Osm pohledů na aktuální téma

Nejčastějším benefitem v ČR je příspěvek na stravování

Proč se starat o spokojenost zaměstnanců? Podávají lepší pracovní výkon

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000