Vliv digitalizace na české zaměstnance - většina chce svou digitální gramotnost rozvíjet

Většina českých zaměstnanců (93 %) je ochotna se dále vzdělávat či si zvyšovat svou kvalifikaci v oblasti digitalizace a počítačových dovedností. Těměř třetina z nich (29 %) však vnímá požadavek na vyšší nebo jinou kvalifikaci jako nevýhodu v oblasti automatizace, robotizace a digitalizace. Vyplývá to z výsledků průzkumu Asociace samostatných odborů zaměřeného na změny na trhu práce a Průmysl 4.0, které jsou zpracovány ve studii s názvem „Připravenost zaměstnanců na změny související se 4. průmyslovou revolucí“.

Cílem šetření bylo získat informace o názorech a postojích zaměstnanců v oblastech souvisejících s realizací 4. průmyslové revoluce. Jak ukazuje obrázek níže, více než polovina (52 %) respondentů pociťovala v posledních 5 letech změnu charakteru práce v souvislosti s modernizací, automatizací a digitalizací a třetině se charakter práce nezměnil. Co se týče názoru na budoucí vývoj, tak 45 % zaměstnanců očekává, že se v příštích 10 letech změní náplň jejich práce kvůli postupující modernizaci a digitalizaci. Pouze desetina respondentů se pak domnívá, že by jejich pracovní místo mohlo úplně zaniknout v důsledku automatizace a robotizace.

Názory zaměstnanců na změny charakteru a náplně práce a potenciální zánik pracovního místa

Zdroj:   Šetření Změny na trhu práce a Průmysl 4.0 (ASO), výpočty TREXIMA.

Z grafů je také patrné, že existuje část zaměstnanců (v otázkách budoucího vývoje přibližně třetina), která dané skutečnosti nedokáže ani posoudit. Může to souviset s dalším poznatkem ze šetření, že pouze 29 % zaměstnanců je informováno o budoucích plánech zaměstnavatele v oblasti automatizace, robotizace a digitalizace. Z pocitu neinformovanosti mohou plynout zbytečné obavy zaměstnanců a spíše negativní vnímání 4. průmyslové revoluce.

Skutečnost je však taková, že není třeba se ničeho obávat. Naopak je potřeba považovat technologické změny za příležitost a v rámci 4. průmyslové revoluce a vidět především výhody, které s sebou přináší. Takovými výhodami pro zaměstnance může být například zrychlení pracovních činností a procesů, omezení rutinních činností, zrychlení komunikace v podniku, možnost práce z domova, zkrácení pracovní doby či možnost pracovat i v důchodovém věku.

Autor: TREXIMA - Markéta Nesrstová

Přečtěte si další články z oboru:

Řízení a vedení týmu je nyní možné online a na dálku

Projekt SENSE hledá řešení, jak u mládeže vzbudit zájem o kariéru v technických a přírodovědných oborech

Jak často marodí zaměstnanci v jednotlivých krajích

Lepší plánování vývoje trhu práce díky nové položce v ISPV

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000