Výsledky zaměstnaneckých průzkumů vám pomohou udržet klíčové zaměstnance

Při svých setkáních s manažery firem se stále častěji setkávám s názorem, že je zbytečné plýtvat časem a penězi na realizaci různých průzkumů mezi zaměstnanci zaměřených na jejich názory a spokojenost ve firmě. Důvody, proč jsou podle manažerů průzkumy zbytečné, se velmi často opakují.

Malá odezva

Velká skupina manažerů sdílí obavu, že se průzkum setká ze strany zaměstnanců s nezájmem. Z průzkumu získá management málo odpovědí a nic důležitého se tak nedozví. Pokud navíc někdo odpoví, budou to, dle jejich názoru, pouze křiklouni s negativními postoji vůči celé firmě. Ano, sám musím z praxe potvrdit, že k takovým situacím dochází, v drtivé většině si za ně však mohou firmy samy. V minulosti například dále nepracovaly s výsledky průzkumů a dávaly tím zaměstnancům najevo, že vedení firmy jejich názor zase tolik nezajímá. V takových firmách jsou průzkumy spíše formální záležitostí. Naopak firmy, které pravidelně a úspěšně průzkumy realizují, pravdivě prezentují jejich výsledky zaměstnancům, a hlavně se zaměřují na řešení negativních bodů vzešlých z šetření, nemají většinou s účastí respondentů problém. Lidé se více otvírají, protože mají pocit, že jejich odpovědi budou opravdu vedením vyslyšeny.

Zaměstnance zajímá pouze mzda

V dalších firmách rezonuje názor, že zaměstnance stejně zajímá pouze výše mzdy, takže není nutné zjišťovat jejich spokojenost. Do jisté míry to může být pravda, což ještě podporují média, která stále omílají reportáže o nedostatku zaměstnanců a nutnosti zvedat mzdy. Firmy se navíc v náborových kampaních předhánějí v tom, která odměňuje nejvíc a nabízí lepší benefity.  Z praxe však vím, že významně narůstá i počet zaměstnanců, pro které je důležité, v jakých pracovních podmínkách pracují, a jaký má jejich práce dopad na rodinný život. Je pro ně důležitá firemní kultura, jak se k nim chová firma jako celek, i jak jim sedí jejich přímý nadřízený. Zajímá je, jestli mají pro svou práci nutné informace a jak jsou tyto ve firmě sdíleny.

Všechny tyto atributy hrají pro zaměstnance důležitou roli. Je proto v zájmu managementu získat relevantní informace o tom, co si jejich zaměstnanci skutečně myslí a co je k práci motivuje. Mohlo by se jim totiž stát, že sice budou vynakládat na mzdy stále větší částky, ale přesto to nebude stačit k tomu, aby si udrželi své klíčové zaměstnance.

Rádi vám pomůžeme s realizací zaměstnaneckých průzkumů. Kontaktujte nás.

Autor: Radek Svoboda

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000