Zemědělci rychle stárnou a mladí chybí. Zachrání je roboti?

Zatímco pracovníci v předdůchodovém a důchodovém věku tvořili v roce 2000 jen 13 % pracovní síly v zemědělství, v roce 2016 to bylo již 36 %. Vysoký průměrný věk zaměstnanců v zemědělství je problémem, se kterým se v takovém rozsahu nemusí potýkat žádný jiný sektor ekonomiky.

Vyplývá to z výsledků studie „Vliv digitalizace a robotizace na charakter práce a roli sociálního dialogu v zemědělství“ zpracované pro Zemědělský svaz ČR.

Tato studie/průzkum je financována z prostředků ESF prostřednictvím OPZ projektu Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - "AGRODIALOG II", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939.

 

Změna věkové struktury pracovníků v zemědělství v ČR mezi lety 2010 a 2016:

Zdroj: ČSÚ (Zemědělská ročenka), výpočty TREXIMA

 

V příštích 10 letech může zemědělství opustit z důvodu vysokého věku třetina pracovníků, za které budou podniky jen obtížně hledat náhradu. Výpadek pracovníků v tak enormním rozsahu nebude možné již nadále řešit další intenzifikací práce, kterou je nedostatek pracovníků v zemědělství v současné době velmi často řešen. Bude nezbytné věnovat větší úsilí ať už oblasti automatizace a robotizace, nebo oblasti formálního vzdělávání.

Přitom je potřeba říci, že z hlediska automatizace a robotizace výroby udělaly české zemědělské podniky v posledních letech velký krok kupředu. Z průzkumu totiž vyplynulo, že 57 % českých zemědělských podniků v posledních 10 letech investovalo do automatizace a robotizace a 73 % podniků již využívá moderní technologie související s precizním zemědělstvím.

Precizní zemědělství je mezioborovou disciplínou, která spojuje poznatky z technických, biologických a ekonomických věd. Jedná se o moderní přístupy hospodaření v rostlinné i živočišné výrobě, které respektují přirozenou variabilitu výrobního prostředí a snaží se na ni reagovat pomocí technického pokroku v oblasti navigací, senzoriky, elektroniky, informačních technologií, přenosu, uchování, zpracování a interpretace dat.

Využívání moderních technologií si však klade vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků. Z šetření vyplynulo, že 85 % zemědělských podniků se v posledních 2 letech potýkalo s nedostatkem vhodné pracovní síly. Podnikům chybí především chovatelé a ošetřovatelé zvířat, řidiči a obsluha zemědělských strojů nebo mechanici a opraváři zemědělských strojů a zařízení.

Co se týče formálního vzdělávání, tak problémem není nedostatek studentů či absolventů zemědělsko-lesnických a veterinárních oborů, ale nezájem pracovat v oboru po ukončení formálního vzdělávání. Proto by bylo vhodné častěji ukazovat příklady dobré praxe a s pomocí zemědělských podniků s vysokým podílem automatizace a robotizace výroby poukázat na nový charakter práce v zemědělství. Šetření totiž také ukázalo, že 80 % podniků plánuje v příštích 5 letech investovat do moderních technologií souvisejících s precizním zemědělstvím a dvě třetiny podniků se domnívají, že precizní zemědělství má potenciál přilákat do oboru mladé lidi.

Aktualitu v PDF si můžete stáhnout zde.

 

Přečtěte si další aktuality:

Start-upy i nadnárodní společnosti. Vnitřní nespravedlnost se objevuje všude

Proč přicházejí firmy o zaměstnance? Hlavní roli hraje výdělek

Prodavači, řidiči, nástrojáři. Ve kterých odvětvích loni pracovalo nejvíce osob

Nejvíce nás letos bude omezovat nedostatek lidí, očekávají firmy v ČR

 

 

 

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000