Nástroj pro analytické hodnocení prací AHP 8000

Pro zajištění interní spravedlnosti mzdového a motivačního systému ve firmě je důležité, aby byla správně určena hodnota jednotlivých pracovních pozic v podobě základní složky mzdy. Analytické hodnocení prací – AHP 8000 vám umožní formou tarifní třídy zhodnotit složitost, náročnost a namáhavost vykonávaných činností u jednotlivých pracovních pozic. Výsledná bodová hodnota potom slouží k roztřídění a porovnání hodnocených pracovních pozic uvnitř firmy.

„Základním kamenem funkčního mzdového systému je interní spravedlnost promítnutá do tarifního zařazení pozice.“

CO VÁM ANALYTICKÉ HODNOCENÍ PRACÍ PŘINESE?

  • Ohodnocení pracovních pozic a jejich roztřídění do tarifních tříd.
  • Unikátní metodiku vhodnou jak pro technickohospodářské, tak pro dělnické profese.
  • Podporu principu spravedlnosti vašeho mzdového systému.
  • Softwarovou podporu procesu hodnocení pracovních pozic, která rovněž umožňuje udržovat hodnocení v aktuálním stavu.

 

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ SE STANOVÍ HODNOTA PRACOVNÍCH POZIC?

Hodnocení prací podle analytické bodovací metodiky je prováděno posuzováním práce z hlediska 4 skupin kritérií, která se rozpadají do 16 dílčích kritérií. Metodika spočívá ve výběru příslušných úrovní hodnocení u každého z nich a přiřazení příslušné bodové hodnoty této úrovni. Hodnota posuzované práce je dána celkovým bodovým skóre, získaným sumarizací bodů u všech hodnocených kritérií. Výsledné bodové skóre představuje hodnotu práce, která je měřítkem významu, důležitosti práce a jejího zatřídění práce v rámci podnikového tarifního systému.

 

SKUPINY KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ

 

JAK NÁSTROJ AHP 8000 POMŮŽE VAŠÍ FIRMĚ?

Díky AHP 8000 budete mít jistotu, že pracovní místa jsou posuzována jednotným, systematickým a formalizovaným způsobem, což umožňuje vyjádřit jejich objektivní postavení v pracovním procesu a tím i srovnávat pracovní místa určitého organizačního celku, případně celé organizace.

V případě, že si pronajmete také softwarovou aplikaci AHP DRIVE 8000, bude celý systém hodnocení prací udržován v aktuálním stavu a budete mít možnost bezprostředně reagovat na jakékoliv změny v obsahu prací nebo struktuře pracovních pozic.

 

UKÁZKA JOB MATRIXU JEDNOTLIVÝCH POZIC

 

Pokud chcete více informací o tomto nástroji, nebo máte zájem o jeho využití, kontaktujte nás na obchod@trexima.cz

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000