Krajský úřad Zlínského kraje

https://www.kr-zlinsky.cz/

Rok realizace: 2015

  • Studie proveditelnosti Regionální observatoře trhu práce ve Zlínském kraji


„Obsahem zakázky bylo zpracování návrhu základních tezí a modelu fungování Regionální observatoře trhu práce ve Zlínském kraji (včetně nákladových variant), na základě definovaných potřeb sběru, vyhodnocování a prezentace konkrétních dat.

Byl definován soubor základních ukazatelů charakterizujících trh práce a rozpracována metodika sledování prioritních ukazatelů.

Při zpracování byly vztahy do úvahy zkušenosti obdobných aktivit z jiných regionů a na národní úrovni v ČR, specifikovány možnosti zapojení relevantních partnerů v regionu a popsány možnosti využití dotačních zdrojů financování z nových operačních programů.“

Mgr. Milan Filip, vedoucí strategického rozvoje kraje


Přečtěte si celou referenci