Město Česká Lípa

http://www.mucl.cz/

Rok zpracování: 2012

  •   zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa
  •   popis a specifikace systemizovaných míst
  •   adaptační procesy
  •   systém motivace, hodnocení a odměňování
  •   vzdělávání zastupitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců MěÚ

 
„Za největší přínos považuji vytvoření celého systému práce s lidskými zdroji, od popisu pracovních míst, které obsahují všechny informace pro adaptaci, rozvoj zaměstnanců i hodnocení jejich výkonnosti."

Hana Moudrá, starostka


Přečtěte si celou referenci