Ministerstvo průmyslu a obchodu

https://www.mpo.cz/

Rok realizace: 2015 - 2016

  • odborné projekty pro potřeby státní správy
  • definice technického vzdělávání
  • porovnání německých a českých vzdělávacích rámců ve vybraných středoškolských oborech
  • analýza bariér zájmu o technické vzdělávání


„První projekt s názvem ´Analýza vybraných německých vzdělávacích rámců, jejich porovnání s českými ekvivalenty a definování obsahů technických oborů požadovaných zaměstnavateli v oblasti středního školství včetně návrhů dalšího využití´ měl za cíl porovnání německých a českých vzdělávacích rámců ve vybraných středoškolských oborech, které byly již dříve identifikovány zaměstnavateli v průmyslu a stavebnictví jako prioritním a zmapování požadavků tuzemských zaměstnavatelů na obsah a formu výuky těchto oborů.

Druhý projekt s názvem ´Analýza bariér zájmu o technické vzdělávání a návrhy řešení k jejich odstranění, analýza inovativních výukových metod a aplikačních postupů. Definování obsahů technického vzdělávání včetně návrhů dalšího využití´ řešil problematiku, jež je spolu s kvalitou odborného školství závažným problémem pro průmyslově zaměřenou Českou republiku. Výsledky tohoto projektu jsou využitelné pro upřesnění strategických dokumentů v oblasti vzdělávání, zkvalitnění práce pedagogů, zefektivnění práce kariérových poradců na základních školách a zvýšení zájmu žáků o technické obory.

Ing. Oldřich Macák, ředitel odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky


Přečtěte si celou referenci