Jak udělat skvělé interní školení

Motto: „Výjimeční odborníci dokážou svou odbornost i předávat jiným.“

Interní školení, je-li dobře zvládnuto, bývá jednou z nejvhodnějších a ekonomicky nejvýhodnějších forem firemního vzdělávání. Interní praktici rozumí prostředí, problémům a situacím uvnitř. Jejich argumenty v praktickém vzdělávání tak bývají často mnohem silnější než argumenty externích teoretiků.  Občas se však zapomíná, že být uznávaným odborníkem bohužel vůbec nezaručuje optimální a tolik potřebnou schopnost učit jiné. 

Pokud se chcete dozvědět:

 • jak připravit poutavé, užitečné a efektivní interní školení;
 • jak pracovat s různými úrovněmi a různým zájmem účastníků vzdělávání;
 • jak plánovat a smysluplně hodnotit rozvoj a vzdělávání;
 • jak zvládnout hlavní metody a techniky vzdělávání dospělých;
 • jak se posunout od zaučování k učení a efektivní aplikaci;

pak je právě pro Vás určen otevřený seminář s andragogem Vojtěchem Kořenem.

Seminář je určen pro:

 • firemní školitele, trenéry a mentory
 • firemní odborníky, pro které sice učení ostatních nemusí být primárním posláním, ale jejich angažovanost a profesní zdatnost v této oblasti je klíčová pro úspěšnost firmy (organizace)

Časová dotace:

09:20 – 09:30             prezence

09:30 – 12:30             dopolední blok

12:30 – 13:15               přestávka

13:15 – 15:30               odpolední blok

Cena zahrnuje

 • Účast na semináři
 • Pracovní materiál
 • Zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra
 • Občerstvení po dobu semináře

10.02.2022

09 : 30 - 15 : 30

Místo

Praha

místo konání bude upřesněno

Lektor

PhDr. Mgr. Vojtěch Kořen

Cena

3 000 Kč bez DPH

2 700 Kč každý další účastník z jedné firmy

Registrovat se

Registrace

  E-mail potřebujeme, abychom vás mohli kontaktovat


  10.02.2022

  09 : 30 - 15 : 30

  Místo

  Praha

  místo konání bude upřesněno

  Lektor

  PhDr. Mgr. Vojtěch Kořen

  Cena

  3 000 Kč bez DPH

  2 700 Kč každý další účastník z jedné firmy

  Registrovat se

  aktuálně nabízíme

  tyto další semináře

  Všechny semináře