Leadership v digitálním světě a I4.0

Motto: „V čase překotných změn, nejistot a mlhavé budoucnosti jsou kvalitní kapitáni důležitější než v klidných vodách přístavu tradic a ověřené praxe.“

V souvislosti s pokračující technologizací naráží nejedna organizace na nekompromisní zjištění, že pouhé technické vybavení a technologické kompetence k úspěchu nestačí. V technologizovaném světě, jehož průvodním jevem je zvyšování loajality lidí vůči vlastní profesi na úkor loajality vůči zaměstnavatelům, je jednou z největších výzev managementu schopnost vést, koordinovat, zapojovat a efektivně ovlivňovat lidi.

Aktuální výzkumy ukazují, že covidový lockdown byl mimo jiné neplánovanou generální zkouškou na doby technologické. Kromě penězi zvládnutelných technologických potíží a limitovaných technických kompetencí, poodkryla situace výrazné potíže managementu v oblasti schopnosti organizovat práci „na dálku“, vést lidi a týmy, řídit výkony a udržovat žádoucí nasazení, souznění a loajalitu. 

Pokud se chcete dozvědět:

 • jak úspěšně pracovat s lidmi v době digitální;
 • jaké jsou klíčové kompetence pro průmysl 4.0 a digitalizovaný svět;
 • jaké jsou podmínky úspěšného leadershipu v technologizovaném světě;
 • jak eliminovat rizika snížené loajality, nežádoucí fluktuace a omezené produktivity;
 • jak zvýšit angažovanost zaměstnanců a jejich odvahu čelit překážkám nejen I.4.0;
 • jak nezapomenout na to, že technologie mají sloužit lidem nikoli lidé technologiím…

pak je právě pro Vás určen otevřený seminář s andragogem Vojtěchem Kořenem.

Seminář je určen pro:

 • majitele firem, manažery, technologické vizionáře, specialisty organizačních systémů,
 • teoretiky a studenty digitalizace, technologizace a sociální transformace spojené s technologizací společnosti.

Časová dotace:

09:20 – 09:30         prezence

09:30 – 12:30          dopolední blok

12:30 – 13:15           přestávka

13:15 – 15:30          odpolední blok

Cena zahrnuje

 • Účast na semináři
 • Pracovní materiál
 • Zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra
 • Občerstvení po dobu semináře

27.01.2022

09 : 30 - 15 : 30

Místo

Praha

místo konání bude upřesněno

Lektor

PhDr. Mgr. Vojtěch Kořen

Cena

4 500 Kč bez DPH

4 000 Kč každý další účastník z jedné firmy

Registrovat se

Registrace

  E-mail potřebujeme, abychom vás mohli kontaktovat


  27.01.2022

  09 : 30 - 15 : 30

  Místo

  Praha

  místo konání bude upřesněno

  Lektor

  PhDr. Mgr. Vojtěch Kořen

  Cena

  4 500 Kč bez DPH

  4 000 Kč každý další účastník z jedné firmy

  Registrovat se

  aktuálně nabízíme

  tyto další semináře

  Všechny semináře