Tvorba informačních systémů pro podporu personalistiky

 

Registrační číslo projektu

CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009299

Číslo a název prioritní osy

PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

Cílová náplň projektu

V průběhu realizace předkládaného projektu chceme vytvořit několik informačních systémů, které významně podpoří personální činnosti ve firmách a organizacích. Budeme vycházet z naší unikátní metodiky MOTIVACE 8000, jejímž základem je přístup založený na vnitřní motivaci.

Níže uvedené Informační systémy vzniknou jako cloudové s podporou mobilních a dotykových zařízení.

DRIVE 8000

Drive 8000 významně pomůže manažerům, pro které dosud byla personalistika nutný administrativní úkon, aby efektivně zvládli činnosti, které se stávají v současné době klíčovými.

Dotazníkové centrum

Nástroj pro samoobslužnou tvorbu a realizaci dotazníkových šetření pro interní a externí zákazníky.

TREXPERIENCE

Nástroj pro prezentaci a prodej expertních analýz zaměřených na trh práce a vzdělávání. „Mapa škol a zaměstnanosti“ bude prvním pilotním produktem.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000