Narovinu ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011621

Příjemce projektu: Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Doba realizace: 1.10.2019-31.3.2022

Obsahem projektu je realizace čtyř aktivit, jejichž cílem je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce ve Zlínském kraji.

Díky projektu budou zajištěny stáže žen na genderově nestereotypních pozicích, bude provedena genderová analýza trhu práce a uskuteční se osvětové akce na podporu rovnosti mužů a žen na trhu práce v našem regionu a potírání genderových stereotypů. Dále bude zpracován vzorový firemní manuál pro zaměstnance odcházející na mateřskou/rodičovskou dovolenou.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

 

Kontaktní informace

Ing. Lucie Janošová

Tel: +420 602 702 572

e-mail: janosova@trexima.cz

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000