Statistická šetření

Chcete získat nebo zpracovat velký objem dat? Chcete dát těmto datům smysl? Pak jste na správném místě.

Zaujal vás tento produkt?

Realizujeme rozsáhlá statistická šetření z různých oblastí. Příkladem může být Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), zpracovávaný pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, který poskytuje údaje o mzdách a platech podle zaměstnání, pohlaví, vzdělání, sektorů či odvětví, odpracované době a délce dovolené. Součástí tohoto šetření je Regionální statistika ceny práce (RSCP), ze které získáte detailní informace o výdělcích v jednotlivých krajích České republiky.

S Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR spolupracujeme také například na vytvoření dokumentu zaměřeném na Informace o pracovních podmínkách (IPP). Tento průzkum vychází z analýzy kolektivních smluv a kromě údajů o mzdových a platových podmínkách jsou jeho součástí také informace o příplatcích, benefitech nebo odborném rozvoji zaměstnanců.

Podíleli jsme se i na přípravě Ročenky dopravy pro Ministerstvo dopravy ČR. Dopravní statistika sleduje souhrnný vývoj dopravního sektoru ČR, využívání jednotlivých typů dopravy nebo dopravní infrastrukturu.

Pro Svaz průmyslu a dopravy České republiky jsme ve spolupráci s organizací Age Management zpracovali Studii posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR. V druhé fázi tohoto projektu jsme se podíleli na zatím nejrozsáhlejším měření pracovní schopností zaměstnanců v ČR pomocí metody WAI (Work Ability Index). 

Máte zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE E-MAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář