Výzkum profesní orientace žáků

Preferované obory, kvalita školní přípravy, priority při výběru práce, mobilita, hodnocení zřizovaných škol, očekávaný výdělek, podnikatelské ambice žáků posledních ročníků základních a středních škol. Pomůžeme vám je zjistit.  

Zaujal vás tento produkt?

Do jaké míry jsou představy žáků v souladu se stávajícími potřebami a rozvojovými plány vašeho regionu? Výzkum profesní orientace žáků posledních ročníků základních a středních škol vám pomůže zjistit jejich pohled na perspektivu a uplatnění ve zvoleném oboru, důvody jeho výběru, jeho hodnocení, jestli chtějí pokračovat ve studiu nebo volí spíše nastartování své pracovní kariéry, jaká je jejich potenciální pracovní mobilita a co ovlivňuje ochotu žáků zůstat po ukončení školy v regionu. Žáci se rovněž vyjadřují ke kvalitě vzdělávacího procesu a jejich školy.

Sběr dat probíhá elektronicky a dotazník je možno doplnit o otázky, které zajímají jenom vás. Samozřejmostí je přehledná online prezentace sesbíraných dat, na jejichž základě můžete provést kvalifikovaná rozhodnutí a průběžně hodnotit dopad opatření realizovaných např. v oblasti kariérového poradenství.

Máme zkušenosti z 9 krajů ČR, získali jsme data od téměř 50 000 žáků z více než 800 středních a základních škol. V některých krajích realizujeme šetření opakovaně a nabízíme tedy meziroční srovnání výsledků.

Máte zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE EMAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář