Kvalita života v regionech

Zajímá vás, jak se liší kvalita života v jednotlivých regionech? Chcete strategii místního rozvoje opřít o relevantní a spolehlivá data? Pomůžeme vám s interpretací výsledků rozsáhlého projektu.

Zaujal vás tento produkt?

Kvalita života, přesněji Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi, je vědecko-výzkumný projekt, který realizovala TREXIMA s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy za finanční podpory Technologické agentury ČR.

Výstupem této komplexní analýzy jsou interaktivní mapy v moderní podobě Power BI, které usnadňují práci s daty a umožňují na první pohled srovnat obce s rozšířenou působností v rámci zvoleného celku. Na webových stránkách zivotvregionech.cz se tak můžete podívat na hodnocení kvality života v krajích a obcích s rozšířenou působností v České republice.

Mapy byly vytvořeny na základě velkého množství dat získaných různými způsoby z odlišných datových zdrojů, jak veřejně dostupných, tak zakoupených či sesbíraných speciálně v rámci projektu. Umožňují každou z 10 oblastí kvality života sledovat jednotlivě i ve formě souhrnného indexu. Každý z těchto indexů lze dále rozložit na tzv. sub-indexy, a ty na jednotlivé vstupní ukazatele.

Díky velkému množství dat pro vás můžeme připravit nejrůznější srovnání podle požadovaných kritérií, nebo s jejich využitím zpracovat podrobnější analýzy oblastí, které vás zajímají. Potřebujete porovnání na úrovni krajů, místních akčních skupin (MAS), jednotek NUTS 2 nebo jiného územního celku? Definujte území, které vás zajímá a my pro vás připravíme srovnání. Získáte tak podklad pro rozhodování o dalším rozvoji územního celku.

Máte zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE E-MAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář