Projektové partnerství a řízení projektů

Projektům dáváme obsah, smysl a řád. Pomůžeme vám efektivně naplnit stanovené cíle.

Zaujal vás tento produkt?

Nabízíme vám naše zkušenosti s projekty regionálního, národního i mezinárodního charakteru. Spolu s našimi projektovými partnery hledáme příležitosti pro řešení otázek z oblasti vzdělávání a zaměstnanosti formou projektů. V týmu máme projektové manažery, kteří prošli certifikací IPMA, a můžeme se také spolehnout na experty na statistiku, trh práce a vzdělávání, IT i podnikové HR procesy.

Mezi projekty, na kterých jsme se s dalšími sociálními partnery podíleli, patří:

  • Kompetence 4.0 – v rámci projektu byla vytvořena a pilotně ověřena metodika a postupy pro identifikaci nových kompetencí vyžadovaných trhem práce ve vazbě na nové technologické trendy (nástroj New skills monitor) a pro tvorbu kompetenčních pyramid, které představující hierarchický, systematicky uspořádaný souhrn kompetencí na úrovni sektorů a povolání. Projekt se zaměřil také na rozvoj spolupráce firem a škol, včetně stanovení doporučených pravidel pro zakládání spolupráce firem a škol ve vazbě na implementaci nových kompetencí do reálného vzdělávacího prostředí.
  • Národní soustava povolání (NSP) je veřejně dostupná databáze povolání s popisem požadavků na jeho výkon. Součástí je i databáze kompetencí, která popisuje požadavky na vykonavatele práce, co má zaměstnanec znát, umět a jak se má chovat.
  • Národní soustava kvalifikací (NSK) je registr profesních kvalifikací. Zájemcům umožňuje získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesních kompetencích, které si osvojili mimo systém formálního vzdělávání. Při formulaci kvalifikačních požadavků sehrávají zásadní roli zaměstnavatelé sdružení v sektorových radách, které pokrývají celé spektrum českého hospodářství.

Další služby pro sociální partnery

Máte zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE E-MAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář

Další služby pro sociální partnery