Akademie odměňování

Akademie odměňování

Víc než jen série školení. Vzdělávací program je sestavený z promyšlené kombinace témat, která do sebe zapadají tak, že v pěti logicky na sebe navazujících modulech získáte kompletní znalosti o odměňování. Know-how vám předáme v průběhu pěti měsíců, převážně ve dvoudenních blocích, tedy celkem v devíti dnech.

Akademie odměňování je zaměřena na problematiku odměňování, stimulaci a stabilizaci zaměstnanců. Absolventi Akademie se detailně seznámí s problematikou odměňování a její provázaností na ostatní HR procesy společností. Zvládnou efektivně nastavit, řídit a kontrolovat odměňování a mzdové náklady jak v dobách stability, tak v krizových obdobích.

 

Pro koho je školení určeno

 • pro HR manažery
 • pro ředitele, jednatele, manažery
 • pro ty, kteří jsou v HR zodpovědní za odměňování
 • pro všechny, kteří se chtějí stát odborníky na odměňování

 

Získejte certifikát

Absolventi všech modulů Akademie odměňování obdrží certifikát (účast alespoň 75 %), který je dokladem o absolvování Akademie odměňování společnosti TREXIMA, společnosti, která má více než třicet let zkušeností v oblasti mezd a odměňování.

 

O školení

5 modulů Akademie odměňování

Projít si vzděláváním všech oblastí a stát se absolventem Akademie odměňování dává největší smysl. Jednotlivé moduly jsou ale sestavené tak, že samy o sobě mohou dobře zapadnout do toho, co potřebujete vědět, v čem se potřebujete vzdělat.

Praha
25. – 26. 4. 2023

Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů

Praha
24. – 25. 5. 2023

Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost 

Praha
14. – 15. 6. 2023

Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu

Praha
20. – 21. 9. 2023

Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců 

Praha
16. 10. 2023 *

Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd

*pro účastníky celé Akademie odměňování slavnostní ukončení 16. 10. v podvečerních hodinách
PŘIHLÁSIT SE NA AKADEMII

5 modulů Akademie odměňování — přihlašování na tento blok Akademie je již uzavřeno

Projít si vzděláváním všech oblastí a stát se absolventem Akademie odměňování dává největší smysl. Jednotlivé moduly jsou ale sestavené tak, že samy o sobě mohou dobře zapadnout do toho, co potřebujete vědět, v čem se potřebujete vzdělat.

Olomouc
25. – 26. 1. 2023

Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů

Olomouc
15. – 16. 2. 2023

Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost 

Olomouc
22. – 23. 3. 2023

Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu

Olomouc
19. – 20. 4. 2023

Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců 

Zlín
17. – 18. 5. 2023 *

Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd

*začátek 17. 5. v podvečerních hodinách – slavnostní ukončení a posezení s účastníky

Co se naučíte?

Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů

 • Odměňování v kontextu s aktuálně platnou a připravovanou legislativou
 • Filozofie mzdových systémů, předpoklady, aktuální trendy
 • Efektivní systém odměňování a jeho funkce
 • HOST: JUDr. David Borovec

 

Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost

 • Proč, jak a kdy provádět audit mzdového systému
 • HR controlling, jeho význam a hlavní ukazatele pro sledování
 • Mzdový benchmarking – práce s vnějšími daty o mzdách

 

Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu

 • Základní mzda a její nastavení v souladu s platnou legislativou
 • Hodnocení pracovních pozic a kvality zaměstnanců
 • Individuální, týmová a firemní výkonnost
 • Mimořádné odměny a fondy

 

Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců

 • Koncepce nového systému, rozhodovací proces a stakeholders
 • Vzdělávání managementu, komunikace, sociální partneři
 • Simulace a implementace mzdového systému
 • Benefity – trendy, typy, souvislosti se stabilizací zaměstnanců, legislativní rámec
 • HOST: Mgr. Hynek Vrbický

 

Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd

 • Makro&mikro ukazatele
 • Argumentace
 • Legislativní rámec
 • Vliv na systém odměňování
 • HOST: Radim Pařík

Kdo vás bude školit?

Víme, že osobnost přednášejícího hraje zásadní roli v kvalitě celého vzdělávacího programu. Chtěli byste někoho, kdo o problematice hodně ví,  detailně ji zná a ví, jak to chodí v praxi. Kdo dokáže zajímavě přednášet a jít k jádru věci, kdo má zkušenosti a zodpoví vaše dotazy?  Naši lektoři takoví jsou, seznamte se:

Ing. Hana Kohoutová

ŘEDITELKA ÚSEKU PODNIKOVÉ
PORADENSTVÍ TREXIMA
Hana je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, obor Ekonomika průmyslu. Je manažerkou a spolumajitelkou společnosti TREXIMA, spol. s r. o., HR konzultantkou a spoluautorkou metodik a souvisejících aplikací produktového portfolia společnosti. Má více než 20leté zkušenosti z firemního poradenství v oblasti HR, z obchodní činnosti, vrcholového vedení národních HR projektů – Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací.

Ing. Jana Bršťáková

SENIOR KONZULTANT PODNIKOVÉHO
PORADENSTVÍ TREXIMA
Jana je absolventka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. V oblasti HR se pohybuje již více než 15 let, pracovala na různých odborných i manažerských pozicích převážně ve výrobních společnostech. V současnosti působí jako expertní poradkyně a konzultantka pro oblast HR procesů ve společnosti TREXIMA, spol. s r. o. a specializuje se zejména na projekty z oblasti odměňování, motivace a stimulace zaměstnanců, personální strategie a adaptace zaměstnanců. Má za sebou desítky realizovaných projektů pro klienty z různých segmentů hospodářství. Je také certifikovanou lektorkou veřejných i uzavřených kurzů se zaměřením na odborné, manažerské a soft kurzy.

Ing. Josef Chovanec

SENIOR KONZULTANT PODNIKOVÉHO
PORADENSTVÍ TREXIMA
Josef je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. Má bohaté zkušeností s personálně-manažerskou prací z mezinárodního i českého prostředí z velkých, středních a malých firem působících v automotive, leteckém a zbrojním průmyslu, ale také služeb a obchodu. Zodpovědnost za procesy odměňování, benefitů, mezd a kolektivního vyjednávání má například také z globální korporátní společnosti.

Mgr. Radek Sedláček

SENIOR KONZULTANT PODNIKOVÉHO
PORADENSTVÍ TREXIMA
Radek je absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s pracovními zkušenostmi ze soukromé i veřejné sféry. Radek má více než 18 let odborné praxe v poradenství v oblasti mzdových benchmarkingů, HR, procesního řízení a systémů motivace. Má za sebou přípravu, zabezpečení a realizaci rozsáhlých zakázek z podnikového i veřejného sektoru, zkušenosti s managementem a s vedením týmů realizující významné projekty a zakázky. Jako člen se zapojil do řady vývojových týmů v rámci inovací ve společnosti TREXIMA, spol. s r.o.

JUDr. David Borovec

HOST AKADEMIE ODMĚŇOVÁNÍ
JUDr. David Borovec je partner a advokát advokátní kanceláře BOROVEC LEGAL s hlavním zaměřením na oblast pracovního práva, kterou založil v roce 2018. V advokacii se pohybuje již od roku 2009, kdy nejprve působil v prostředí mezinárodní advokátní kanceláře Baker & McKenzie a později v butikové advokátní kanceláři Randl Partners, specializované na pracovní a obchodní právo, kde si postupně prošel různými pozicemi od studentských stáží přes koncipienta až po advokáta. Pracovní právo zůstalo jeho vášní a specializací doposud. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které složil rigorózní zkoušku rovněž v oblasti pracovního práva.

Radim Pařík

HOST AKADEMIE ODMĚŇOVÁNÍ
Radim Pařík je profesionální vyjednavač, lektor a vrcholový manažer. Je prezidentem Asociace vyjednavačů a citují ho profesionální vyjednávací organizace po celém světě. Od roku 2003 se pohybuje na TOP manažerských pozicích. Nejvíce času strávil ve Schwarz Gruppe – největší obchodní skupině v Evropě, pod kterou spadá Lidl nebo Kaufland. Působil v německém představenstvu a vedl všechna zásadní vyjednávání. Řídil strategický rozvoj Kauflandu ve východní Evropě. Absolvoval výcvik vyjednávání americké FBI, program vyjednávání Harvardovy univerzity, je také absolventem programu High Performamce Leadership na univerzitě IMD v Lausanne.

Mgr. Hynek Vrbický

HOST AKADEMIE ODMĚŇOVÁNÍ
Oblasti HR se věnuje celou svoji profesní kariéru od ukončení studia v roce 1996. Nejprve v české společnosti OEZ s.r.o. v Letohradě a od roku 2007, po začlenění OEZ s.r.o. do koncernu SIEMENS, pokračuje v nadnárodním korporátním prostředí. V současné době působí v SIEMENS s.r.o. v České republice v roli P&O (People and Organization) Business Partnera a zodpovídá za veškeré P&O procesy pro výrobní závody OEZ v Letohradě a SIEMENS NST v Trutnově. Podělit se může o velký rozsah praktických zkušeností se zaváděním nového mzdového systému ve čtyřech výrobních závodech v rámci Siemens v České republice.

Cena

Cena vzdělávacího programu je 71 100 Kč, pokud se přihlásíte na celou Akademie odměňování. 

Přihlásit se můžete i na samostatné moduly, cena každého dvoudenního modulu je 19 800 Kč. Cena závěrečného jednodenního modulu je 9 900 Kč.

Místo

Na všech pěti modulech Akademie odměňování, které pořádáme v Praze, se potkáme v prostorech partnera Akademie odměňování společnosti  OKsystem a.s., Na Pankráci 125, 140 00 Praha 4.

Nyní už víte o Akademii vše, pojďte se přihlásit

PŘIHLÁSIT SE NA AKADEMII