Akademie odměňování

Akademie odměňování

Víc než jen série školení. Vzdělávací program je sestavený z promyšlené kombinace témat, která do sebe zapadají tak, že v pěti logicky na sebe navazujících modulech získáte kompletní znalosti o odměňování. Know-how vám předáme v průběhu pěti měsíců, převážně ve dvoudenních blocích, tedy celkem v devíti dnech.

Akademie odměňování je zaměřena na problematiku odměňování, stimulaci a stabilizaci zaměstnanců. Absolventi Akademie se detailně seznámí s problematikou odměňování a její provázaností na ostatní HR procesy společností. Zvládnou efektivně nastavit, řídit a kontrolovat odměňování a mzdové náklady jak v dobách stability, tak v krizových obdobích.

 

Pro koho je školení určeno

 • pro HR manažery
 • pro ředitele, jednatele, manažery
 • pro ty, kteří jsou v HR zodpovědní za odměňování
 • pro všechny, kteří se chtějí stát odborníky na odměňování

 

Získejte certifikát

Absolventi všech modulů Akademie odměňování obdrží certifikát (účast alespoň 75 %), který je dokladem o absolvování Akademie odměňování společnosti TREXIMA, společnosti, která má více než třicet let zkušeností v oblasti mezd a odměňování.

 

O školení

5 modulů Akademie odměňování, Praha 2023

Projít si vzděláváním všech oblastí a stát se absolventem Akademie odměňování dává největší smysl. Jednotlivé moduly jsou ale sestavené tak, že samy o sobě mohou dobře zapadnout do toho, co potřebujete vědět, v čem se potřebujete vzdělat.

Praha
25. – 26. 4. 2023

Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů

Praha
24. – 25. 5. 2023

Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost 

Praha
14. – 15. 6. 2023

Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu

Praha
20. – 21. 9. 2023

Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců 

Praha
16. 10. 2023 *

Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd

*pro účastníky celé Akademie odměňování slavnostní ukončení 16. 10. 2023 v podvečerních hodinách
PŘIHLÁSIT SE NA AKADEMII

5 modulů Akademie odměňování, Praha 2024

Projít si vzděláváním všech oblastí a stát se absolventem Akademie odměňování dává největší smysl. Jednotlivé moduly jsou ale sestavené tak, že samy o sobě mohou dobře zapadnout do toho, co potřebujete vědět, v čem se potřebujete vzdělat.

 

Praha
27. – 28. 2. 2024

Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů

Praha
20. – 21. 3. 2024

Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost 

Praha
24. – 25. 4. 2024

Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu

Praha
22. – 23. 5. 2024

Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců 

Praha
19. 6. 2024 *

Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd

*pro účastníky celé Akademie odměňování slavnostní ukončení 19. 16. 2024 v podvečerních hodinách
PŘIHLÁSIT SE NA AKADEMII

Co se naučíte?

Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů

 • Odměňování v kontextu s aktuálně platnou a připravovanou legislativou
 • Filozofie mzdových systémů, předpoklady, aktuální trendy
 • Efektivní systém odměňování a jeho funkce
 • HOST: Praha 2023 – JUDr. David Borovec

 

Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost

 • Proč, jak a kdy provádět audit mzdového systému
 • HR controlling, jeho význam a hlavní ukazatele pro sledování
 • Mzdový benchmarking – práce s vnějšími daty o mzdách
 • HOST: Praha 2023 – Ing. Vojtěch Klimeš

 

Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu

 • Základní mzda a její nastavení v souladu s platnou legislativou
 • Hodnocení pracovních pozic a kvality zaměstnanců
 • Individuální, týmová a firemní výkonnost
 • Mimořádné odměny a fondy

 

Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců

 • Koncepce nového systému, rozhodovací proces a stakeholders
 • Vzdělávání managementu, komunikace, sociální partneři
 • Simulace a implementace mzdového systému
 • Benefity – trendy, typy, souvislosti se stabilizací zaměstnanců, legislativní rámec
 • HOST: Praha 2023 – Mgr. Hynek Vrbický

 

Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd

 • Makro&mikro ukazatele
 • Argumentace
 • Legislativní rámec
 • Vliv na systém odměňování
 • HOST: Praha 2023 – Radim Pařík

Kdo vás bude školit?

Víme, že osobnost přednášejícího hraje zásadní roli v kvalitě celého vzdělávacího programu. Chtěli byste někoho, kdo o problematice hodně ví,  detailně ji zná a ví, jak to chodí v praxi. Kdo dokáže zajímavě přednášet a jít k jádru věci, kdo má zkušenosti a zodpoví vaše dotazy?  Naši lektoři takoví jsou, seznamte se:

Ing. Josef Chovanec

ŘEDITEL ÚSEKU PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ
Josef je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. Má bohaté zkušeností s personálně-manažerskou prací z mezinárodního i českého prostředí z velkých, středních a malých firem působících v automotive, leteckém a zbrojním průmyslu, ale také služeb a obchodu. Zodpovědnost za procesy odměňování, benefitů, mezd a kolektivního vyjednávání má například také z globální korporátní společnosti.

Ing. Jana Bršťáková

SENIOR KONZULTANT PODNIKOVÉHO
PORADENSTVÍ TREXIMA
Jana je absolventka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. V oblasti HR se pohybuje již více než 15 let, pracovala na různých odborných i manažerských pozicích převážně ve výrobních společnostech. V současnosti působí jako expertní poradkyně a konzultantka pro oblast HR procesů ve společnosti TREXIMA, spol. s r. o. a specializuje se zejména na projekty z oblasti odměňování, motivace a stimulace zaměstnanců, personální strategie a adaptace zaměstnanců. Má za sebou desítky realizovaných projektů pro klienty z různých segmentů hospodářství. Je také certifikovanou lektorkou veřejných i uzavřených kurzů se zaměřením na odborné, manažerské a soft kurzy.

Ing. Hana Kohoutová

MANAŽERKA ROZVOJE PODNIKOVÉHO PORADENSTVÍ
Hana je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, obor Ekonomika průmyslu. Je manažerkou a spolumajitelkou společnosti TREXIMA, spol. s r. o., HR konzultantkou a spoluautorkou metodik a souvisejících aplikací produktového portfolia společnosti. Má více než 20leté zkušenosti z firemního poradenství v oblasti HR, z obchodní činnosti, vrcholového vedení národních HR projektů – Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací.

Ing. Petra Martinková, Ph.D.

SENIOR KONZULTANT PODNIKOVÉHO
PORADENSTVÍ TREXIMA
Petra je absolventka Fakulty materiálově technologické, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor ekonomika a management v průmyslu. V oblasti HR se pohybuje více než 12 let, pracovala na různých odborných i manažerských pozicích v prostředí velkých, středních i malých firem působících v automotive, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu. V současnosti působí jako expertní poradkyně a konzultantka pro oblast HR se specializací na projekty z oblasti odměňování a motivace zaměstnanců.

Mgr. Radek Sedláček

SENIOR KONZULTANT PODNIKOVÉHO
PORADENSTVÍ TREXIMA
Radek je absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s pracovními zkušenostmi ze soukromé i veřejné sféry. Radek má více než 18 let odborné praxe v poradenství v oblasti mzdových benchmarkingů, HR, procesního řízení a systémů motivace. Má za sebou přípravu, zabezpečení a realizaci rozsáhlých zakázek z podnikového i veřejného sektoru, zkušenosti s managementem a s vedením týmů realizující významné projekty a zakázky. Jako člen se zapojil do řady vývojových týmů v rámci inovací ve společnosti TREXIMA, spol. s r.o.

JUDr. David Borovec

HOST AKADEMIE ODMĚŇOVÁNÍ PRAHA 2023
JUDr. David Borovec je partner a advokát advokátní kanceláře BOROVEC LEGAL s hlavním zaměřením na oblast pracovního práva, kterou založil v roce 2018. V advokacii se pohybuje již od roku 2009, kdy nejprve působil v prostředí mezinárodní advokátní kanceláře Baker & McKenzie a později v butikové advokátní kanceláři Randl Partners, specializované na pracovní a obchodní právo, kde si postupně prošel různými pozicemi od studentských stáží přes koncipienta až po advokáta. Pracovní právo zůstalo jeho vášní a specializací doposud. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které složil rigorózní zkoušku rovněž v oblasti pracovního práva.

Ing. Vojtěch Klimeš

HOST AKADEMIE ODMĚŇOVÁNÍ PRAHA 2023
Vojtěch Klimeš je produktový ředitel OKbase, softwaru pro personalistiku, mzdy a docházku a také dlouholetý ředitel vývojové divize v OKsystem, a. s. U technického a obsahového vývoje OKbase je od počátku, tedy přes 15 let. Vývojové týmy pod jeho vedením mají za sebou přes 300 implementací systému velkým zákazníkům, nespočet zapracování nové české legislativy a jeden digitální projekt za druhým. Je velkým zastáncem a propagátorem digitalizace ve všech podobách. Jedním z posledních úspěšných pracovních projektů je zapojení algoritmů umělé inteligence do procesů pomáhajících se řízením lidí – například v plánování směn. Jeho motto zní: „Nejvíc paperless dokument je ten, který vůbec nevznikne“.

Radim Pařík

HOST AKADEMIE ODMĚŇOVÁNÍ PRAHA 2023
Radim Pařík je profesionální vyjednavač, lektor a vrcholový manažer. Je prezidentem Asociace vyjednavačů a citují ho profesionální vyjednávací organizace po celém světě. Od roku 2003 se pohybuje na TOP manažerských pozicích. Nejvíce času strávil ve Schwarz Gruppe – největší obchodní skupině v Evropě, pod kterou spadá Lidl nebo Kaufland. Působil v německém představenstvu a vedl všechna zásadní vyjednávání. Řídil strategický rozvoj Kauflandu ve východní Evropě. Absolvoval výcvik vyjednávání americké FBI, program vyjednávání Harvardovy univerzity, je také absolventem programu High Performamce Leadership na univerzitě IMD v Lausanne.

Mgr. Hynek Vrbický

HOST AKADEMIE ODMĚŇOVÁNÍ PRAHA 2023
Oblasti HR se věnuje celou svoji profesní kariéru od ukončení studia v roce 1996. Nejprve v české společnosti OEZ s.r.o. v Letohradě a od roku 2007, po začlenění OEZ s.r.o. do koncernu SIEMENS, pokračuje v nadnárodním korporátním prostředí. V současné době působí v SIEMENS s.r.o. v České republice v roli P&O (People and Organization) Business Partnera a zodpovídá za veškeré P&O procesy pro výrobní závody OEZ v Letohradě a SIEMENS NST v Trutnově. Podělit se může o velký rozsah praktických zkušeností se zaváděním nového mzdového systému ve čtyřech výrobních závodech v rámci Siemens v České republice.

Cena

Cena vzdělávacího programu je 71 100 Kč, pokud se přihlásíte na celou Akademie odměňování. Pokud se přihlásíte na celou Akademii odměňování 2024 do konce října 2023,  platí pro vás cena 63 200 Kč . 

Přihlásit se můžete i na samostatné moduly, cena každého dvoudenního modulu je 19 800 Kč. Cena závěrečného jednodenního modulu je 9 900 Kč.

Cena zahrnuje účast na akademii, pracovní materiál, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra a občerstvení po dobu akademie.

Místo

Na všech pěti modulech Akademie odměňování, které pořádáme v Praze v roce 2023, se potkáme v prostorech partnera Akademie odměňování společnosti  OKsystem a.s., Na Pankráci 125, 140 00 Praha 4.

 

Nyní už víte o Akademii vše, pojďte se přihlásit

PŘIHLÁSIT SE NA AKADEMII