Akademie odměňování

Akademie odměňování

Víc než jen série školení. Vzdělávací program je sestavený z promyšlené kombinace témat, která do sebe zapadají tak, že v pěti logicky na sebe navazujících modulech získáte kompletní znalosti o odměňování. Know-how vám předáme v průběhu pěti měsíců, převážně ve dvoudenních blocích, tedy celkem v devíti dnech.

Akademie odměňování je zaměřena na problematiku odměňování, stimulaci a stabilizaci zaměstnanců. Absolventi Akademie se detailně seznámí s problematikou odměňování a její provázaností na ostatní HR procesy společností. Zvládnou efektivně nastavit, řídit a kontrolovat odměňování a mzdové náklady jak v dobách stability, tak v krizových obdobích.

 

Pro koho je školení určeno

 • pro HR manažery
 • pro ředitele, jednatele, manažery
 • pro ty, kteří jsou v HR zodpovědní za odměňování
 • pro všechny, kteří se chtějí stát odborníky na odměňování

 

Získejte certifikát

Absolventi všech modulů Akademie odměňování obdrží certifikát (účast alespoň 75 %), který je dokladem o absolvování Akademie odměňování společnosti TREXIMA, společnosti, která má více než třicet let zkušeností v oblasti mezd a odměňování.

 

O školení

5 modulů Akademie odměňování, Praha 2025

Projít si vzděláváním všech oblastí a stát se absolventem Akademie odměňování dává největší smysl. Jednotlivé moduly jsou ale sestavené tak, že samy o sobě mohou dobře zapadnout do toho, co potřebujete vědět, v čem se potřebujete vzdělat.

 

Praha
26. – 27. 2. 2025

Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů

Praha
26. – 27. 3. 2025

Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost 

Praha
23. – 24. 4. 2025

Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu

Praha
21. – 22. 5. 2025

Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců 

Praha
19. 6. 2025 *

Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd

*pro účastníky celé Akademie odměňování slavnostní ukončení 19. 6. 2025 v podvečerních hodinách
PŘIHLÁSIT SE NA AKADEMII

Co se naučíte?

Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů

 • Odměňování v kontextu s aktuálně platnou a připravovanou legislativou
 • Filozofie mzdových systémů, předpoklady, aktuální trendy
 • Efektivní systém odměňování a jeho funkce

 

Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost

 • Proč, jak a kdy provádět audit mzdového systému
 • HR controlling, jeho význam a hlavní ukazatele pro sledování
 • Mzdový benchmarking – práce s vnějšími daty o mzdách

 

Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu

 • Základní mzda a její nastavení v souladu s platnou legislativou
 • Hodnocení pracovních pozic a kvality zaměstnanců
 • Individuální, týmová a firemní výkonnost
 • Mimořádné odměny a fondy

 

Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců

 • Koncepce nového systému, rozhodovací proces a stakeholders
 • Vzdělávání managementu, komunikace, sociální partneři
 • Simulace a implementace mzdového systému
 • Benefity – trendy, typy, souvislosti se stabilizací zaměstnanců, legislativní rámec

 

Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd

 • Makro&mikro ukazatele
 • Argumentace
 • Legislativní rámec
 • Vliv na systém odměňování

Kdo vás bude školit?

Víme, že osobnost přednášejícího hraje zásadní roli v kvalitě celého vzdělávacího programu. Chtěli byste někoho, kdo o problematice hodně ví,  detailně ji zná a ví, jak to chodí v praxi. Kdo dokáže zajímavě přednášet a jít k jádru věci, kdo má zkušenosti a zodpoví vaše dotazy?  Naši lektoři takoví jsou, seznamte se:

Ing. Josef Chovanec

ŘEDITEL ÚSEKU PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO PORADENSTVÍ
Josef je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. Má bohaté zkušeností s personálně-manažerskou prací z mezinárodního i českého prostředí z velkých, středních a malých firem působících v automotive, leteckém a zbrojním průmyslu, ale také služeb a obchodu. Zodpovědnost za procesy odměňování, benefitů, mezd a kolektivního vyjednávání má například také z globální korporátní společnosti.

Ing. Hana Kohoutová

MANAŽERKA ROZVOJE PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO PORADENSTVÍ
Hana je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, obor Ekonomika průmyslu. Je manažerkou a spolumajitelkou společnosti TREXIMA, spol. s r. o., HR konzultantkou a spoluautorkou metodik a souvisejících aplikací produktového portfolia společnosti. Má více než 20leté zkušenosti z firemního poradenství v oblasti HR, z obchodní činnosti, vrcholového vedení národních HR projektů – Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací.

Ing. Petra Martinková, Ph.D.

SENIOR KONZULTANTKA PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO PORADENSTVÍ
Petra je absolventka Fakulty materiálově technologické, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor ekonomika a management v průmyslu. V oblasti HR se pohybuje více než 12 let, pracovala na různých odborných i manažerských pozicích v prostředí velkých, středních i malých firem působících v automotive, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu. V současnosti se specializuje zejména na projekty z oblasti odměňování a motivace zaměstnanců.

Mgr. Radek Sedláček

SENIOR KONZULTANT PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO PORADENSTVÍ
Radek je absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s pracovními zkušenostmi ze soukromé i veřejné sféry. Radek má více než 18 let odborné praxe v poradenství v oblasti mzdových benchmarkingů, HR, procesního řízení a systémů motivace. Má za sebou přípravu, zabezpečení a realizaci rozsáhlých zakázek z podnikového i veřejného sektoru, zkušenosti s managementem a s vedením týmů realizující významné projekty a zakázky. Jako člen se zapojil do řady vývojových týmů v rámci inovací ve společnosti TREXIMA, spol. s r.o.

Ing. Michaela Studená

KONZULTANTKA PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO PORADENSTVÍ
Míša je absolventka fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru Průmyslového inženýrství. V HR oblasti působí už od roku 1998. Má zkušenosti z vedoucích pozic ve středně velké společnosti i veřejné správě, a to zejména s vytvářením personálních strategií a definováním cílů, zaváděním systémů odměňování, zpracování popisů pracovních činností a stanovování kompetencí, s tvorbou vnitřních směrnic, s procesem náboru, adaptací a s rozvojem zaměstnanců.

Cena

Cena vzdělávacího programu je 71 100 Kč, pokud se přihlásíte na celou Akademie odměňování. 

Early bird cena: Přihlaste se na celou Akademii odměňování do 30. září 2024 a zaplatíte pouze 63 200 Kč.

Přihlásit se můžete i na samostatné moduly, cena každého dvoudenního modulu je 19 800 Kč. Cena závěrečného jednodenního modulu je 9 900 Kč.

Cena zahrnuje účast na akademii, pracovní materiál, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra a občerstvení po dobu akademie.

Místo

Praha

Nyní už víte o Akademii vše, pojďte se přihlásit

PŘIHLÁSIT SE NA AKADEMII