Výzkum profesní orientace žáků

Co si žáci myslí o své škole a kvalitě výuky, jaký obor chtějí dále studovat, kdo nebo co ovlivňuje jejich volbu oboru a školy, naplnila příprava na profesi jejich představy, poskytuje škola z pohledu žáka kvalitní kariérové poradenství v potřebné míře? Nejen na tyto otázky najdeme společně odpovědi.

Zaujal vás tento produkt?

Výzkum profesní orientace žáků závěrečných ročníků základních a středních škol vám pomůže zjistit, jak žáci hodnotí školu, úroveň a kvalitu výuky a rozsah praxe u zaměstnavatelů. Přináší informace o tom, kterou oblast uplatnění nebo přímo jaké profese preferují žáci těsně před ukončením školy, jaké mají plány po ukončení středoškolského studia a jejich představy o budoucím výdělku. Průzkum také umožní zjistit, jak žáci hodnotí dostupnost a kvalitu kariérového poradenství, kdo nebo co je ovlivnilo při volbě studijního oboru a školy.

Průzkum je založen přímo na odpovědích žáků.  Pro sběr dat vytvoříme zabezpečený elektronický dotazník, který žáci vyplní i na tabletu nebo chytrém telefonu. Dotazník je možno doplnit o otázky, které zajímají jenom vás (zřizovatele, školy, centra kariérového poradenství apod.). Samozřejmostí je přehledná online prezentace výsledků, na jejichž základě můžete provádět kvalifikovaná rozhodnutí a hodnotit dopady zavedených opatření a realizovaných aktivit. Data můžete využít i pro účely propagace vaší školy.

Máme zkušenosti s realizací výzkumu ve 13 krajích ČR. V některých krajích realizujeme šetření opakovaně a nabízíme zajímavé srovnání výsledků a vývoje mezi zkoumanými roky.

Máte zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE E-MAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář