Výzkum profesní orientace žáků

Co si žáci myslí o své škole a kvalitě výuky, jaký obor chtějí dále studovat, kdo nebo co ovlivňuje jejich volbu oboru a školy, naplnila příprava na profesi jejich představy, poskytuje škola z pohledu žáka kvalitní kariérové poradenství v potřebné míře? Nejen na tyto otázky najdeme společně odpovědi.

Zaujal vás tento produkt?

Výzkum vývoje profesní orientace žáků závěrečných ročníků základních a středních škol vám pomůže zjistit, jak a proč žáci hodnotí svoji školu, rozsah, úroveň a kvalitu výuky. Přináší informace o tom, jakou oblast uplatnění nebo přímo jaké profese preferují žáci těsně před ukončením školy, tedy jaká je jejich profesní vyhraněnost, kdo nebo co je ovlivnilo při volbě studijního oboru a školy a jestli mají pro tuto volbu dostatek kvalitních informací.

Výzkum získává odpovědi přímo od žáků, sběr dat probíhá elektronicky. Dotazník je možno doplnit o otázky, které zajímají jenom vás (zřizovatele, školy, centra kariérového poradenství apod.). Samozřejmostí je přehledná online prezentace sesbíraných dat, na jejichž základě můžete provádět kvalifikovaná rozhodnutí a hodnotit jejich dopady. Data můžete využít i pro účely propagace vaší školy

Máme zkušenosti z 9 krajů ČR, získali jsme data od téměř 50 000 žáků z více než 800 středních a základních škol. V některých krajích realizujeme šetření opakovaně a nabízíme tedy meziroční srovnání výsledků.


Máte zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE EMAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář