O nás

Jsme česká poradenská firma, tým zkušených odborníků a především váš partner

Zpracujeme pro vás mzdové statistiky, nabídneme odborné mzdové a personální poradenství a to vše podpoříme moderním softwarem, který vyvíjíme. Rozumíme trhu práce a vzdělávání, řešíme nejrůznější analýzy a průzkumy a podílíme se na regionálních, národních i zahraničních projektech. Pokud patříte k podnikatelským subjektům, orgánům státní správy a samosprávy, jste partnery sociálního dialogu nebo se řadíte mezi vzdělávací instituce, rádi vás uvidíme mezi našimi klienty.

Proč s námi spolupracovat?

 1. Desítky let zkušeností

  TREXIMA byla založena v roce 1991. Našim klientům předáváme to nejlepší z desítek let praxe. Nehledáme trendy, spoluvytváříme je.

 2. Stovky spokojených klientů

  Vždy přinášíme více než si objednáte. Naše postupy a nástroje slouží klientům z různých oborů. Vědecké poznatky dokážeme aplikovat na jejich konkrétní podmínky.

 3. Umíme velká data – fakt velká

  Soubory dat o milionech záznamů umíme nejen statisticky vyhodnotit, ale především pořídit a zkontrolovat. A taky udržet v bezpečí. Svět je plný představ; my raději dodáváme reálná data.

 4. Překvapivá šíře know-how

  Na problematiku trhu práce, motivace lidí a rozvoje jejich kompetencí, se díváme v širokém kontextu. Snažíme se zachytit to nejlepší na firemní, regionální, celostátní i globální úrovni a předat poznatky svým klientům.

 5. Skvělá kombinace kompetencí

  Náš vlastní IT tým využívá současné webové a mobilní technologie. Metodiky a data tak dokážeme zákazníkům zpřístupnit ještě užitečněji.

 6. Profesionální a lidský přístup

  Důsledné dodržování slibů, úcta a respekt k druhým – tak se chováme k sobě navzájem i k našim partnerům a klientům. A spolupráce s námi je rovněž zábava.

Naše vize

Chceme být jedním z lídrů komerčních služeb v oblasti statistických šetření a průzkumů s vlastní tazatelskou sítí, analýz trhu práce, motivačních systémů a odborného vzdělávání. Usilujeme o to, abychom desítky let praxe zúročili při řešení malých projektů i rozsáhlých studií.

Naše poslání

Vytváříme analýzy pro rozhodování, pomáháme zavádět metody motivace a rozvoje zaměstnanců, nabízíme inovativní nástroje řízení pro firmy a organizace. Podporou rozvoje systému odborného vzdělávání a účelného sociálního dialogu přispíváme ke zlepšování podnikatelského prostředí.


Jsme členy

Jak šel čas

1991

Založení společnosti TREXIMA

1992

Vzniká metodika a software pro analytické hodnocení práce

1993

Zahájení statistiky mezd s unikátním sběrem dat přímo z podnikových informačních systémů

1995

Vývoj softwaru pro hodnocení zaměstnanců

1998

Vznik regionální statistiky ceny práce pro MPSV a úřady práce

2000

Založena Kartotéka typových pozic – internetový katalog prací pro MPSV

2002

Spuštění JobTip – první samoobslužný webový nástroj kariérního poradenství v Evropě pro úřady práce

2003

Založení tradice ekonomicko-statistických seminářů ve spolupráci s VŠE Praha

2004

Slovenská republika kupuje licenci JobTip a vzniká istp.sk

2005

Založení prvních sektorových rad

2006

Podílíme se na projektu standardizace činností úřadů práce

2007

Budování Národní soustavy povolání (NSP) pro MPSV v partnerství se SP ČR a HK ČR

2008

Vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK) pro MŠMT

2010

Spolupráce s ČSÚ na vytvoření a zavádění české klasifikace CZ-ISCO

2011

Zahájení tradice průzkumů ve firmách HR Monitor®

2012

Dokončení webového portálu infoabsolvent.cz pro MŠMT

2013

Naplňování systémů NSP a NSK zapojením stovek odborníků z praxe

2015

Poradenské služby poskytovány pod značkou Motivace 8000

2016

Získání zakázky na Systém dopravní statistiky pro Ministerstvo dopravy

2018

Vývoj cloudových nástrojů DRIVE 8000 pro hodnocení práce a zaměstnanců

2019

Spuštění Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje monitorzk.cz

2020

Získání zakázky Kompetence 4.0 – dovednosti pro budoucí svět práce


Máte zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE EMAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář