Státní správa a samospráva

Zkušenosti se statistickými šetřeními a prací s daty využíváme při zpracování studií proveditelnosti, auditech a přípravě podkladů pro strategie státních, krajských a regionálních institucí. Kvalitní datové zázemí a životní cyklus práce s daty nám pomáhá hodnotit skutečné dopady jednotlivých opatření (evidence-based policy). Kromě zpracování odborných podkladů nabízíme i sestavení dotazníků, sběr a vyhodnocení dat.

Naši klienti /

Všechny reference

Mám zájem o spolupráci?

ZAVOLEJTE
+420 725 027 472
NAPIŠTE E-MAIL
obchod@trexima.cz
NECHTE NÁM KONTAKT
vyplnit formulář