GreenScouts

DOBA REALIZACE: 

Mezinárodní projekt GreenScouts, do něhož jsou zapojeni partneři z Německa, Švédska, Nizozemska, Španělska a České republiky, byl zahájen v listopadu roku 2023 a potrvá do února 2026.

 

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu GreenScouts („Zelení skauti“) je vytvořit koncepci vzdělávání pro udržitelný rozvoj, určeného žákům odborného vzdělávání a přípravy. Bude se zabývat reakcí na změnu klimatu tím, že zvýší povědomí žáků odborného vzdělávání a přípravy o výzvách, které změna klimatu představuje. Vybaví žáky kompetencemi, které jim umožní odhalit potenciál udržitelného rozvoje na pracovišti, na kterém působí v rámci odborného výcviku nebo praxe. Zapojení žáci budou rozvíjet své porozumění udržitelným pracovním postupům, reflektovat procesy a postupy během učení se praxí a vypracovávat strategii zlepšování. Přitom by měli lépe porozumět provázaným ekologickým a ekonomickým procesům s ohledem na udržitelný rozvoj a pochopit výzvy, které s ním souvisejí. Cílem je, aby žáci dokázali identifikovat vlastní pole působnosti, včetně možných limitů. Současně by měli rozpoznat i oblasti, které jsou mimo jejich pole působnosti, a jak se vypořádat s výzvami, na které nemají přímý vliv. Kromě toho budou žáci odborného vzdělávání a přípravy vybaveni dovednostmi pro řešení problémů a dozvědí se o různých strategiích, kterými mohou sami přispět k udržitelnějším pracovním procesům a v konečném důsledku k boji proti změně klimatu (-> agenti změny).

 

PARTNEŘI PROJEKTU A FINANCOVÁNÍ:

Hlavním partnerem projektu GreenScouts je AFBB (Akademie fur berufliche bildung), Německo. Dalšími partnery jsou organizace FIRDA (Nizozemsko), SWIDEAS (Švédsko), Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique (Španělsko) a TREXIMA (ČR).

 

Projekt je financován z prostředků programu Erasmus+.

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

  • Kurikulum semináře: Workshop pro přípravu žáků odborného vzdělávání a přípravy založený na profilu GreenScouts s ohledem na potřeby ekonomiky (fáze 1)
  • Koncepce poradenství: Žáci odborného vzdělávání a přípravy dostávají podporu během učení se praxí na pracovišti, aby mohli identifikovat příležitosti ke zlepšení v podnicích (fáze 2)
  • Sběr strategií: Žáci odborného vzdělávání a přípravy jsou podporováni při sdílení své strategie udržitelnosti (fáze 3).
  • Koncepce přenosu/Adaptivní metodika: popis kroků k realizaci programu

Výstupy projektu zde budou publikovány postupně, v průběhu realizace projektu.

 

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Janošová

janosova@trexima.cz +420 602 702 572