Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor pracovněprávní legislativy

http://www.mpsv.cz

Rok realizace: pravidelně od 90. let

  • šetření mzdových a pracovních podmínek
  • analýza podnikových kolektivních smluv
  • přehled o trendech kolektivního vyjednávání v ČR


"Ministerstvo práce a sociálních věcí spolupracuje se společností Trexima, spol. s. r. o. více jak dvě desítky let. Informační systém o pracovních podmínkách – nyní – Informace o pracovních a mzdových podmínkách - představuje šetření o mzdových a pracovních podmínkách sjednaných v podnikových kolektivních smlouvách, ale i v kolektivních smlouvách vyššího stupně.

Toto šetření je jedinou zpětnou vazbou o poskytování benefitů v kolektivních smlouvách, ale i o pracovních podmínkách zaměstnanců v ČR."

Mgr. Pavel Knebl, vrchní ministerský rada a vedoucí odd. kolektivního vyjednávání MPSV


Přečtěte si celou referenci