Profesní vzdělávání ve společnosti TREXIMA

Naše společnost realizuje od září 2020 projekt s názvem Profesní vzdělávání ve společnosti TREXIMA, spol. s r. o.

 

Cílem tohoto projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků TREXIMA, spol. s r. o.

 

Realizováno bude následující vzdělávání: Měkké a manažerské dovednosti; Specializované IT; Technické a jiné odborné vzdělávání; Účetní, ekonomické a právní kurzy; Interní vzdělávání.

 

Podpořeno bude 36 účastníků projektu z celkových 57 pracovníků (63 %), z toho 2 účastníci budou starší 54 let (5,5 %).

 

Projekt bude realizován 2 roky.

 

Projekt je financován z prostředků ESF, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 97 zaměřené na Podnikové vzdělávání zaměstnanců II, dále pak ze státního rozpočtu ČR a spolufinancován z 15 % z vlastních zdrojů.

Kontaktní osoby

Ing. Jindřiška Skopalová

skopalova@trexima.cz +420 724 894 914