NESTEREO

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_020/0000818

Příjemce dotace: Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú.

Partner s finančním příspěvkem: TREXIMA, spol. s r.o.

 

DOBA REALIZACE: 

1.6. 2023 – 31. 5. 2025

 

ANOTACE PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na vytvoření a pilotní ověření materiálů, široké škály nástrojů a programů pro kariérové poradce Zlínského kraje s cílem vytvořit podmínky pro poskytování kariérového poradenství nezatíženého genderovými stereotypy.

 

V projektu budou realizovány tyto aktivity:

 

 1. Materiály o genderových stereotypech a předsudcích ve volbě kariéry
 • Příručka pro cílovou skupinu o problematice genderových předsudků a stereotypů v oblasti volby kariéry
 • Podkladový materiál k přípravě zážitkových programů
 1. Informace o genderově nestereotypních sektorech a profesích
 • Vytvoření nové sekce na portálu www.monitorzk.cz „Trochu jiná kariéra“
 • Zpracování profilů sektorů
 • Zpracování profilů ambasadorů profesí
 • Úprava a aktualizace karet 30 klíčových profesích Zlínského kraje
 • Podcasty, komiksy
 • Tvorba článků o genderové problematice trhu práce
 1. Zážitkové programy
 • 6 exkurzí kariérových poradců u zaměstnavatelů
 • 10 webinářů o pracovním uplatnění v regionu
 • 3 webináře „Exkurze ve firmě trochu jinak“
 • 3 pilotáže „Exkurze ve firmě trochu jinak“ pro žáky
 1. Evaluace

 

Project annotation: The project focuses on the preparation and validation of supportive materials, various tools and experiential programmes for career counselors in the Zlín region. The main aim is to create better conditions for providing career counseling without using gender stereotypes. The project is implemented as a partnership and builds on the previous successfully completed projects.

 

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Janošová

janosova@trexima.cz +420 602 702 572