Svaz průmyslu a dopravy ČR

http://www.spcr.cz/

Rok realizace: 2016

  • analýza k problematice slaďování nabídky a poptávky na trhu práce
  • dotazníkové šetření
  • kvantitativní analýza volných pracovních míst
  • zpráva s vyhodnocením dat z dotazníkového šetření


"V rámci analýzy bylo realizováno elektronické dotazníkové šetření doplněné o přímé dotazování u zaměstnavatelů. V rámci obou šetření byly kromě tématu aktivní politiky zaměstnanosti řešeny také následující související oblasti:

  • spolupráce s úřadem práce
  • politika zaměstnanosti obecně
  • nábor zaměstnanců
  • pracovní migrace"

Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR


Přečtěte se celou referenci