30 let nám uteklo jako voda – část druhá. Jak se nám dařilo na začátku milénia

01. 02. 2021 / Naše projekty

V letošním roce slaví TREXIMA 30 let od svého založení. Jednatel naší společnosti Jaromír Janoš proto zavzpomínal, jak se TREXIMA za dobu svého fungování posunula a jaké milníky byly pro firmu nejdůležitější. Ve druhé části zjistíme, jak se nám podařilo vstoupit do nového milénia.

Vstup do nového tisíciletí byl pro nás důležitý v mnoha ohledech. Česká republika vstoupila do EU a TREXIMA se aktivně zapojila do mezinárodních projektů v rámci programů PHARE, EQUAL a operačních programů ESF. Mezinárodní partnerství nám přinesla know-how, tuzemská partnerství nám zase pomáhala vytvářet sítě schopné realizovat rozsáhlé projektové záměry. Díky tomu se mohli lidé z TREXIMY zapojit do budování moderního systému celoživotního vzdělávání v Česku a na Slovensku. Šlo například o Národní soustavu povolání, Národní soustavu kvalifikací, nástroje podpory podnikání Na vlastní nohy nebo model vícezdrojového financování vzdělávání ve firmách ROZAM.

V druhém desetiletí našeho fungování zůstal důležitý také sociální dialog. Velmi si vážíme spolupráce navázané z tohoto období se Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou ČR, Českomoravskou konfederací odborových svazů a dalšími sociálními partnery. Díky nim mají vytvořené systémy a model pevný základ v principu sociálního partnerství a dodnes existují a fungují.

A také během našich dvacetin se náš úspěch opíral o kvalitu vlastních lidí a důvěru v moderní technologie. Například Informační systém o typových pozicích se stal jedním z prvních samoobslužných internetových nástrojů kariérového poradenství na světě a dodnes skvěle funguje na Slovensku.

Jaromír Janoš, jednatel společnosti TREXIMA