30 let s TREXIMOU ve vzpomínkách zakladatele Jaromíra Pátíka: jak se nápady mění na skutečné produkty

08. 03. 2021 / Naše projekty

Společnost TREXIMA vznikla v roce 1991 a jedním z jejích zakladatelů byl Ing. Jaromír Pátík. A právě on byl otcem myšlenky na zpracování statistik mezd v České republice.

Inspirací pro začátky zpracování mzdových statistik v Česku byla pro Pátíka návštěva Kanady v roce 1992. „Tam jsme, mimo jiné, navštívili Výzkumný ústav platů a oni nám ukazovali, jaké dělají rozbory. Ale měli jen takový rozsáhlý dotazník, který jim podniky vyplňovaly za jednotlivce. A já si říkal, že u nás by to neprošlo, že na to musí být software, který jsme postupně vybudovali,“ vzpomíná zakladatel TREXIMY. Dalším nutným krokem k zavedení statistického šetření bylo přesvědčit státní správu o tom, že takový systém by bylo užitečné mít také v České republice. To se naštěstí podařilo a prvního sběru dat se zúčastnilo 54 podniků, které dodávaly data do systému pomocí disket. „Původně byl celý systém dobrovolný, odměnou respondentů bylo získání mzdových statistik, které nebyly veřejné jako dnes,“ popisuje začátek sběru dat Pátík.

S postupem času se kladly na celý systém další požadavky, jejichž cílem bylo rozšíření a zpřesnění získaných informací. Následně se statistické zjišťování stalo pro české podniky s více než 250 zaměstnanci povinné a dnes jsou tyto informace veřejně přístupné v rámci Informačního systému o průměrném výdělku, který TREXIMA pro ministerstvo stále zpracovává. Protože systém vyhodnocuje úroveň mezd i podle regionů, je pro zaměstnavatele systém nepostradatelný pro nastavení ceny práce tak, aby zbytečně „nepřepláceli“ zaměstnance s ohledem na výši mzdy v blízkém okolí, ale současně neplatili méně než okolí, aby zaměstnanci neměli důvod přecházet ke konkurenci.

Produkty reflektující současnou dobu a kvalitní lidé jsou pro firmu stěžejní

V začátcích TREXIMY přicházelo mnoho nápadů na nové produkty. „V Německu například měli k dispozici texty kolektivních smluv, ale vůbec s nimi nepracovali. To bylo z našeho pohledu škoda, a tak vznikla myšlenka vyhodnocovat jejich jednotlivá ustanovení,“ vzpomíná Pátík. Tak vznikl Informační systém o pracovních podmínkách. Tento systém je využíván nejen zaměstnavateli ale i odbory při kolektivním vyjednávání. TREXIMA se v této době rovněž podílela na vytvoření národní klasifikace zaměstnání.

Kvalitní práce s novými náměty a jejich postupné převádění do reálné podoby produktů je charakteristická pro celou dobu fungování TREXIMY. Mezi takové produkty patří například Integrovaný systém typových pozic, Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací nebo celá řada produktů určených pro firmy.

Stejně tak jsou pro TREXIMU podle jejího zakladatele charakterističtí kvalitní pracovníci. „Myslím si, že se nám vždy podařilo obklopit se velmi schopnými a inovativními lidmi. Díky nim jsme vždy dokázali, že to jde.“ Zakladatel společnosti Jaromír Pátík, který dnes operativní řízení již předal svým nástupcům a společnost sleduje spíše z povzdáli také věří, že TREXIMU čeká mnoho dalších úspěšných let.