GreenScouts: Jak se žáci odborného vzdělávání stávají agenty změny pro udržitelný rozvoj

24. 01. 2024 / Naše projekty

Zhoršující se životní prostředí je jednou z největších výzev současnosti. Jak mohou žáci odborného vzdělávání a přípravy přispět ke zmírnění negativních dopadů lidské činnosti? To je otázka, kterou si klade mezinárodní projekt GreenScouts, do něhož jsou zapojeni partneři z pěti evropských zemí, včetně České republiky.

Projekt GreenScouts má za cíl vytvořit koncepci vzdělávání pro udržitelný rozvoj, určenou žákům odborného vzdělávání a přípravy. V první fázi se žáci seznámí s profilem GreenScouts, který zahrnuje kompetence, znalosti a postoje potřebné pro identifikaci a řešení problémů spojených s udržitelností na pracovišti. V druhé fázi dostávají podporu během učení se praxí na pracovišti, aby mohli odhalit příležitosti ke zlepšení v podnicích, kde působí. V třetí fázi sdílejí své strategie udržitelnosti s ostatními žáky a partnery projektu.

TREXIMA se podílí na vývoji a testování koncepce vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zajišťuje její přenos do českého kontextu. Konzultant Marcel Navrátil o projektu GreenScouts řekl: „Zajímá nás, jak můžeme podpořit žáky odborného vzdělávání a přípravy v rozvoji jejich kompetencí pro udržitelný rozvoj. Věříme, že tito žáci mají potenciál stát se agenty změny, kteří mohou přinášet inovace a zlepšovat pracovní procesy v podnicích.“

Konzultantka Kristýna Mikulcová k tomu dodává: „Projekt GreenScouts pomůže zvýšit povědomí žáků odborného vzdělávání a přípravy o výzvách, které změna klimatu představuje. Dále očekáváme, že projekt posílí jejich kompetence pro udržitelný rozvoj, které jim umožní odhalit a využít potenciál udržitelnosti na pracovišti.“ Projekt byl zahájen v listopadu 2023. První setkání partnerů proběhlo 17.-18. ledna 2024 v holandském Leeuwardenu.