Kvalita vzdělávání na českých školách se v jednotlivých krajích značně liší

V Česku jsou značné rozdíly ve kvalitě školních zařízení v jednotlivých krajích. Ukazují to výsledky testů přírodovědné gramotnosti (PISA), které testují znalosti žáků devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Rozptyl těchto výsledků je 44 %, průměr v zemích OECD je 31 %.

Přestože se výsledky výrazně liší mezi jednotlivými školami, relativně malý rozdíl je mezi výsledky žáků uvnitř škol, což ukazuje na rozdílnost kvality poskytovaného vzdělávání na konkrétních školách. V rámci OECD je tak Česká republika na 9. místě v nejvyšším rozdílu v kvalitě školy.

Podle analýzy nadace Eduzměna stojí za výraznými rozdíly výsledků škol regionální nerovnosti, kdy se kraje Karlovarský a Ústecký dlouhodobě negativně odchylují od výsledků ostatních škol. Může to být dáno ekonomickými a sociálními problémy těchto krajů, ale také celkovou kvalitou místních škol – kompetencemi učitelů, vybavením školy, nebo kvalitou řízení ze strany zřizovatele.

Druhým důvodem těchto rozdílů může být podle autorů analýzy také fungování základních škol a víceletých gymnázií současně, kdy žáci víceletých gymnázií dosahují dlouhodobě lepších výsledků v oblasti přírodovědných věd a matematiky oproti žákům základních škol, jejichž výsledky navíc také závisí na rozdělení do výběrových či matematických tříd v rámci školy.

Zdroj: Eduzměna: Analýza výzev vzdělávání v České republice

 

Přečtěte si další aktuality z oboru:

Ve Zlínském kraji přibylo středoškoláků, nejvíce z nich studuje gymnázia

Počet vysokoškolaček i podnikatelek v Česku roste, rozdíl v platech mezi pohlavími je však stále výrazný

Mezi vyučenými je nejvíce nezaměstnaných, zájem o učební obory se přitom nemění

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000