Čeští žáci mají problém s porozuměním textu a jejich výsledky se výrazně liší podle krajů

16. 12. 2019 / Trh práce a vzdělání

Žáci českých škol v testování PISA mezi zeměmi OECD dosahují průměrných nebo nadprůměrných výsledků ve srovnáni s ostatními zeměmi, kdy měření proběhlo. Žáci dosahují nadprůměrných výsledků v matematice a přírodovědných oborech, problém jim však dělá čtenářská gramotnost a porozumění textu.

V testu čtenářství se čeští žáci mezi testovanými zeměmi umístili na 25. místě, v matematice na 22. místě a v přírodovědné gramotnosti na 21. Testování PISA probíhá každé tři roky a dohromady se ho zúčastnilo 79 zemí. V Česku proběhlo testování na 333 školách mezi žáky ve věku patnácti let.

Výsledky podle České školní inspekce, která zprávu k testování vydala, neukazují žádný výrazný trend neboli cíl, ke kterému by české školy směřovaly. Největší genderová nerovnost mezi žáky se podle inspekce projevila v testování čtenářské gramotnosti, kde byly výrazně úspěšnější dívky oproti chlapcům, a to nejen v Česku ale také v ostatních testovaných zemích. Žákům přitom dělá největší problémy porozumění samostatnému textu než zpracovávání souborů textů. Při testování matematických a přírodovědných znalostí se však žádný výrazný statistický rozdíl mezi pohlavími neprojevil.

Testování také upozornilo na dlouhodobě sledovanou nerovnost ve výsledcích škol podle regionů i zaměření. Mezi výsledky žáků studujících víceletá gymnázia a žáků ze středních odborných škol bez maturity jsou rozdíly ve výsledcích až o dvě gramotností úrovně. Nejhůře potom ve výsledcích dopadli žáci v Ústeckém a Královéhradeckém kraji a nejlépe v Praze, Zlínském, Plzeňském a Jihočeském kraji. Přesto se v testování projevily také výrazné rozdíly ve výsledcích mezi žáky škol stejného druhu.

Česká školní inspekce ve své zprávě také upozornila, že výsledky žáků v porovnání s ostatními zeměmi jsou lepší, než by odpovídalo výdajům vynaloženým v Česku na vzdělávání.

Zdroj: CSICR.cz