Informační a kybernetická bezpečnost je pro nás důležitá. Co znamená ISO 27001?

12. 01. 2023 / Naše projekty

Koncem loňského roku jsme nechali prověřit systém řízení bezpečnosti informací a získali certifikát, který dokládá, že splňujeme požadavky normy ISO/IEC: 27001:2013 pro vývoj a zajištění provozu HR DRIVE. Získání certifikátu je důležité nejen pro nás, ale také pro naše klienty, proti hrozbám chráníme své i jejich informace.

Certifikace ISO/IEC 27001:2013 je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací.

HR DRIVE je webová aplikace společnosti TREXIMA určená pro řešení vybraných personálních činností. Aplikace pomáhá vytvořit popis pracovní pozice, nacenit její hodnotu, přiřadit k ní mzdový tarif, hodnotit zaměstnance a provést zaměstnance i jeho vedoucího adaptačním procesem.

Dlouhodobě přistupujeme k citlivým informacím systematicky tak, aby zůstaly v bezpečí a důvěrnost zachováváme po celou dobu od jejich získání až po jejich smazání. Nyní máme nově certifikát, který dokládá, že systém řízení bezpečnosti informací vývoje a zajištění provozu nástroje HR DRIVE je v souladu s mezinárodně uznávanými osvědčenými postupy, a to včetně GDPR. S informacemi zacházíme tak, abychom je chránili před zneužitím, ztrátou i poškozením.

Zakládáme si na zajištění vysoké úrovně zabezpečení informací a ošetření všech rizik.