Jak jsou na tom mladí lidé s digitálními dovednostmi? Češi nadprůměrně dobře

20. 07. 2020 / Trh práce a vzdělání

V posledních několik měsících využívali žáci a studenti možnosti distanční výuky, a to často po internetu. Mají však mladí Evropané dostatečné digitální dovednosti pro práci s počítačem?

V roce 2019 pouze jeden z pěti mladých lidí ve věku 16–24 let žijících v EU neměl základní nebo vyšší digitální schopnosti. Většina mladých lidí (80 %) tak práci s počítačem a digitálními nástroji ovládá. Jedná se přitom o číslo vyšší o 24 p. b. ve srovnání s celou populací ve věku 16–74 let, kdy je průměrná znalost digitálních nástrojů 56 %.

Nejvíce mladých lidí se základními nebo pokročilými digitálními vlastnostmi najdeme v Chorvatsku, kde tyto dovednosti ovládá 97 % lidí ve věku 16-24 let. A dále v Estonsku, Litvě a Nizozemsku (shodně 93 %). V Česku uvádí minimálně základní digitální dovednosti 91 % mladých lidí, což je dobrá zpráva vzhledem k realizování distanční výuky během koronavirové karantény a možné druhé vlny pandemie. Evropský průměr je přitom 82 %.

Nejhůře jsou na tom v oblasti digitálních dovedností mladí lidé v Rumunsku (56 %), Bulharsku (58 %), Itálii (65 %), Maďarsku (68 %), Lotyšsku a Lucembursku (shodně 75 %).

Zdroj: EUROSTAT