Jak se Covid projevil na trhu práce? Došlo ke snížení počtu odpracovaných hodin i mezd

06. 01. 2021 / Mzdy a pracovní doba

V březnu minulého roku udeřila covidová pandemie v Evropě v plné síle v první vlně a na podzim v druhé vlně. Jak se tato skutečnost reálně projevila v 1. pololetí 2020 na českém trhu práce, můžeme nyní zjistit z výsledků statistického šetření „Informační systém o průměrném výdělku“, který společnost TREXIMA zpracovává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ve srovnání statistických dat za 1. pololetí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 se vliv epidemie na trh práce projevil pouze částečně, protože veškerá opatření na zabránění šíření viru byla vyhlášena v březnu 2020. Ve mzdové sféře byl pokles odpracované doby v průměru o 7,2 hodiny za měsíc a meziroční pokles přesčasové práce o 0,6 hodiny za měsíc. Medián měsíční mzdy sice zaznamenal meziroční růst o 4 % (+1 034 Kč), ale současně došlo k celkovému poklesu počtu zaměstnanců o 160 tisíc

Pokud ale srovnáme výsledky jen za 2. čtvrtletí roku 2020 se stejným obdobím roku 2019, tak již můžeme evidovat silný vliv epidemiologických opatření na trh práce. Došlo k poklesu odpracované doby ve mzdové sféře o 16,2 hodiny za měsíc a celkovému poklesu placené doby o 10 hodin za měsíc. Meziroční pokles přesčasové práce byl o 27 % (0,9 hodiny měsíčně) a meziroční růst mediánu měsíční mzdy byl pouze o 1,4 % (+426 Kč), přičemž došlo k poklesu počtu zaměstnanců o více než 232 tisíc.

Pokles mezd v zasažených odvětvích

Z hlediska odvětví epidemie nepřekvapivě ovlivnila nejvíce ty, kterých se vládní restrikce týkaly. Jedná se o ubytování, stravování, pohostinství a kulturu, kde došlo k poklesu odpracované doby o zhruba 65 hodin a také k celkovému poklesu mezd. Pokles mezd byl zaznamenán také v odvětvích zabývajících se činností v oblasti nemovitostí nebo zpracovatelským průmyslem.  V těchto nejvíce postižených odvětvích potom došlo k poklesu mezd o 2-6 %.

Zdroj: ISPV