Jak si na pracovním trhu stojí ženy ve srovnání s muži? Rozdíly jsou velké, ukazuje nová studie ze Zlínského kraje

05. 10. 2020 / Trh práce a vzdělání

Na pracovním trhu Zlínského kraje se ženy koncentrují v jiných sektorech a povoláních, než je tomu v případě mužů. Za svou práci pobírají téměř vždy nižší odměny než muži. V odvětví ICT, které je spojeno s průnikem digitalizace do všech ostatních sfér ekonomiky, se ženy ve Zlínském kraji vyskytují pouze výjimečně. Postavení žen na pracovním trhu znesnadňuje náročné kombinování práce a péče o děti, která na ženy stále dopadá mnohem častěji než na muže. To, a ještě mnohem více, vyplývá z nové analýzy „Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje“.

Nová studie „Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje: genderová analýza regionálního trhu práce“, kterou jako součást projektu Narovinu ve Zlínském kraji zpracovala společnost TREXIMA, se zabývá nejrůznějšími aspekty trhu práce ve zlínském regionu, které prokazují odlišné postavení žen a mužů v mnoha ohledech. Při bližším pohledu na zastoupení obou pohlaví v různých skupinách povolání se například ukazuje, že zatímco administrativní pozice obsazuje 84 % žen, mezi řemeslníky ženy tvoří pouze pětinu.

Ženy také v průměru pobírají menší odměnu za práci než muži. Rozdíl ve výši hrubé měsíční mzdy v roce 2018 ve Zlínském kraji činil téměř přesně 6000 korun. Výjimečné postavení mezi ekonomickými sektory má potom ve Zlínském kraji výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla. V tomto odvětví si ženy vydělávají 37 166 korun hrubého měsíčně. To je v případě žen nejvíce ze všech sektorů a také o 7 % více, než si ve stejném odvětví vydělávají muži.

„Analýza se rozsáhle věnuje zájmu dívek o technické vzdělávání a ukazuje, že potenciál pro technickou kariéru dívek se vytrácí v období mezi 5. a 9. ročníkem základní školy. Tehdy jejich motivace k volbě technického oboru významně klesá,“ uvádí k výsledkům studie senior konzultant trhu práce Marcel Navrátil ze společnosti TREXIMA.  Studie dále podrobně zkoumá problematiku digitalizace specificky z pohledu žen. Menší zájem, sebevědomí, motivace a informovanost žen v oblasti digitálních technologií způsobuje jejich slabé zastoupení v oboru, která má největší potenciál rozvoje v ekonomice 21. století.

Kompletní znění analýzy a její shrnutí si můžete stáhnout zde.