Mezi platy zaměstnanců mzdové sféry jsou výraznější rozdíly než mezi zaměstnanci sféry platové

28. 03. 2019 / Mzdy a pracovní doba

Ve 4. čtvrtletí 2018 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře výše 29 506 Kč a meziročně se zvýšil o 8,1 % oproti stejnému období předchozího roku. Průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře byla 35 040 Kč. Vyplývá to z údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), který pro MPSV spravuje společnost TREXIMA.

Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve sledovaném období výše 35 097 Kč a meziročně vzrostl o 6,4 %. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období činil 37 035 Kč. Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře o 5 591 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 1 995 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře.

U zaměstnanců mzdové sféry jsou však větší rozdíly mezi platy. Potvrzuje to také rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Na konci minulého roku byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (5 534 Kč/měs) než v platové sféře (1 938 Kč/měs). Nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích peněžnictví a pojišťovnictví (12 165 Kč/měs) a informační a komunikační činnosti (11 096 Kč/měs).

Mzdy rostly ve všech odvětvích mzdové a platové sféry. Největší nárust mezd u zaměstnanců pracujících ve mzdové sféře byl v odvětvích vzdělávání (+11,9 %), obchod, opravy motorových vozidel (+10,6 %) a ubytování, stravování a pohostinství (+9,4 %). V platové sféře byl nejvyšší meziroční nárůst platů zaznamenán v odvětví veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení (+8,8 %) a zdravotní a sociální péče (+7,8 %).

Zdroj: ISPV