Nominálně rostou mzdy i platy, reálně však stále kvůli inflaci klesají v průměru i mediánu

15. 12. 2023 / Mzdy a pracovní doba

Podle údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) vzrostly mzdy i platy. Ve 3. čtvrtletí roku 2023 byl ve mzdové sféře průměr hrubé měsíční mzdy 44 383 korun, medián 37 643 korun. V platové sféře byl průměr hrubého měsíčního platu 46 136 korun, medián 43 986 korun.  Průměrná mzda se tak zvýšila oproti stejnému období minulého roku o 6,5 %, plat o 5,3 %. Po započtení vlivu inflace však reálné výdělky klesaly.

Vývoj mezd ovlivňuje mimo jiné odpracovaná doba. Z dostupných dat vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve sledovaném období v průměru 2,8 hodin měsíčně přesčas, v platové sféře byl průměr přesčasových hodin 2,1 hodin měsíčně. Pokud se podíváme na odpracovanou dobu dle odvětví, můžeme říct, že ve mzdové sféře odpracovali nejvíce přesčasových hodin zaměstnanci v zemědělství, lesnictví a rybářství (v průměru 7,9 hodin měsíčně). Druzí v pořadí co do počtu přesčasových hodin jsou zaměstnanci platové sféry v odvětví zdravotní a sociální péče (6,4 hodin měsíčně).