Počet IT specialistů se v Česku za posledních pět let zvýšil o polovinu

27. 08. 2019 / Trh práce a vzdělání

V minulém roce bylo v ČR celkem 206,4 tisíc lidí, kteří se profesně věnovali informačním a komunikačním technologiím (ICT). Z nich bylo 100,8 tisíc manažerů, inženýrů a specialistů a 105,6 tisíc techniků, mechaniků a opravářů. Počet pracovníků v zařazení specialisté v oblasti ICT se přitom od roku 2014 zvýšil o 47 %.

Přes každoroční nárůst zastupují odborníci v IT 3,9 % zaměstnanců na českém trhu práce, což je jen lehce nad průměrem zemí EU, kde je podíl těchto pracovníků 3,7 %.  Podobný podíl ICT odborníků najdeme také v Maďarsku, Francii, Německu či Slovinsku a nejvíce jich zaměstnávají ve Finsku a Švédsku (6,8 % a 6,6 %), nejméně naopak v Řecku (1,6 %).

Počet ICT odborníků (v tis. osob), ČR 2018

Největší nárůst v počtu zaměstnanců najdeme v sekci IT specialisté, v roce 2018 jich v ČR působilo 84,1 tisíc, což je téměř o polovinu více než před pěti lety (nárůst o 47 %; 26,7 tis.). Ze dvou třetin jde o Analytiky a vývojáře softwaru a počítačových aplikací a třetinu pak představují Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí.

Nejvíce pracovníků v ICT najdeme v rámci Česka mezi zaměstnanými s trvalým bydlištěm v Praze (56 tisíc), kde také tvoří největší podíl na zaměstnaných (7,9 %), v Jihomoravském kraji (29 tisíc osob; 4,9 %), Středočeském kraji (27 tisíc osob; 4 %) a Moravskoslezském kraji (23 tisíc osob; 4 %).

Počet ICT odborníků a jejich podíl na počtu zaměstnaných v kraji, ČR 2018

Mezi ICT odborníky mají dlouhodobě výraznou převahu muži nad ženami, v roce 2018 byl poměr mužů a žen 9 ku 1. Ve sledovaném období narůstá počet ICT odborníků mužů, počet zaměstnaných žen v tomto odvětví však stagnuje. Nejvíce osob zaměstnaných jako ICT odborníci bylo v roce 2018 ve věku 30–39 let, konkrétně 36 %. Nejméně jich pak bylo ve věkové skupině 50 a více let (18 % ze všech ICT odborníků). U ICT odborníků převažuje terciární vzdělání (vysokoškolské nebo vyšší odborné), které má více než polovina z nich (54 %), 40 % má vzdělání střední s maturitou a 5% vzdělání nižší.

Zdroj: ČSÚ: ICT odborníci v České republice a jejich mzdy