Pouze třetina Evropanů pečujících o děti využívá služby denní péče

18. 10. 2019 / Trh práce a vzdělání

Každý třetí občan zemí EU se v roce 2018 musel starat o děti nebo příbuzné, kteří se o sebe nedokáží postarat sami. Šlo tak o 106 milionů lidí ve věku 18 až 64 let, což tvoří 34 % populace občanů EU. Z toho 29 % lidí se stará o své nebo partnerovi děti, 4 % lidí se stará o své příbuzné a 1 % lidí dokonce uvedlo, že se stará jak o děti, tak o své příbuzné. 

Povinnosti každodenní péče uvedlo více žen (37 %), můžu starajících se o své bližní je potom 32 %. Ženy také uvedly dvakrát větší dopad domácí péče na jejich práci (39 %). Nejvíce osob s povinností péče o bližní je v Irsku (41,5 %) a nejméně v Bulharsku (23,7 %).

27 % zaměstnaných rodičů svou práci muselo péči o děti přizpůsobit. Nejčastěji zkrácením úvazku, změnou zaměstnavatele nebo druhu práce nebo rodičovskou dovolenou. Přesto celých 72 % lidí uvádějících povinnosti péče o děti nevyužívá žádnou formu služeb denní péče, jako jsou školky, jesle, dětské skupiny, školní družiny nebo služby placeného hlídání.  Nejvíce jsou služby denní péče o děti využívány maďarskými rodiči (59 %) a nejméně na Maltě (11,5 %). V Česku využívá denní péče pro děti více než třetina rodičů.

Nejčastějším důvodem pro nevyužívání služeb denní péče o děti je, že si ji rodiče zvládnou zajistit samostatně, nebo využívají neplacenou pomoc s dětmi, často uváděným důvodem je také cena této péče.

Zdroj: EUROSTAT