Práci z domu častěji vykonávají ženy, v Česku možnost home office využívá 4 % pracujících

17. 02. 2020 / Trh práce a vzdělání

V roce 2018 pracovalo v zemích EU z domu 5,2 % zaměstnanců ve věku 15-64 let. Podíl osob pracujících z domu se za posledních deset let nemění a zůstává na úrovni 5 %. Zvýšil se však počet zaměstnanců, kteří možnost home office využívají příležitostně, a to z 5,8 % v roce 2008 na 8,3 % v roce 2018.

Nejčastěji využívají možnosti práce z domu zaměstnanci v Nizozemsku (14 %), Finsku (13,3 %), Lucembursku (11 %) a v Rakousku (10 %). Nejméně lidí na home office najdeme naopak v Bulharsku (0,3 %) a v Rumunsku (0,4 %). V Česku pracuje z domu 4 % lidí, což je pod průměrem zemí EU.

Napříč státy EU nejčastěji z domu pracují živnostníci (18,5 %) oproti zaměstnancům (3 %). Ve Finsku pracuje z domu téměř polovina živnostníků (46,4 %), následuje Nizozemsko (44,5 %) a Rakousko (43,6 %).

Z domu častěji pracují ženy

V průměru využívají možnost práce z domu častěji ženy (5,5 %) ve srovnání s 5 % mužů. Největší rozdíly mezi pohlavími ve využívání home office byly v roce 2018 ve Francii (8,1 % žen ve srovnání 5,2 % mužů), Lucembursku (12,5 % žen, 9,8 % mužů) a na Maltě (7,4 % žen, 4,7 % mužů).

Opačná situace je však v osmi členských státech, kde naopak využívají muži častěji možnost pracovat z domu, nejvýznamnější rozdíly byly v Nizozemsku (15,5 % mužů, 12,3 % žen), Dánsku (8,5 % mužů, 7,0 % žen) a Irsku (7,2 % mužů, 5,7 % žen).

Pro zajímavost tendence pracovat z domu roste u pracujících Evropanů s věkem. Pouze 1,8 % lidí ve věku 15-24 let pracovalo v roce 2018 z domu, ve věkové skupině 25-49 let už to bylo 6,4 % pracujících a největší podíl lidí využívajících home office byl ve věku 50-64 let (6,4 %).

 Zdroj: EUROSTAT