Průměrná mzda poprvé v historii překonala hranici 40 tisíc korun

10. 03. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Výše průměrné měsíční mzdy v České republice činila v posledním čtvrtletí minulého roku 40 135 korun. Přestože došlo ke zvýšení průměru i mediánu mezd, v důsledku vysoké inflace reálné příjmy klesly.

Podle aktuálně zveřejněných dat Českého statistického úřadu se průměrná měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2021 zvýšila o 4 % a vůbec poprvé její výše přesáhla 40 tisíc korun. Kvůli vysoké inflaci však příjmy ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku reálně klesly. Poslední kvartál byl jediným čtvrtletím loňského roku, kdy došlo k reálnému poklesu průměrné mzdy, a to dokonce o 2 %.

Medián (střední hodnota průměrné měsíční mzdy), který je mnohdy považován za údaj lépe ilustrující vývoj mezd, vzrostl oproti stejnému období roku 2020 o 4,9 % na 34 360 Kč.  

Aktuální detailní data jsou ovlivněna obdobím koronavirové epidemie, kterou jsme si prošli. Vysoká srovnávací základna v odvětví zdravotní a sociální péče je důvodem, proč právě toto odvětví zaznamenalo ve 4. čtvrtletí roku 2021 pokles o 8,1 %. Naopak nárůst průměrné mzdy zaznamenali především zaměstnanci pracující v oblasti nemovitostí (o 14,2 %) a ubytování, stravování a pohostinství (o 9,7 %).

„Pomalu si začínáme zvykat na to, že mzdová oblast již není ovlivněna pouze nedostatkem lidí a úspěšností firem. Po pandemii tady máme nárůst inflace, jaký jsme roky nezaznamenali, a který zcela určitě ovlivní i výši mezd,“ říká Pavel Puff z TREXIMY. Podle něj je v této době pro firmy stále důležitější sledovat, jak se výdělky vyvíjí, a na tento vývoj reagovat. Na konci března budou známy výstupy z regionálních statistik. Pokud byste chtěli vědět, jak konkurenceschopné mzdy na trhu práce a v regionu máte, můžete využít náš produkt Mzdový benchmarking, který vám na tuto otázku pomůže odpovědět, a to v detailu až na jednotlivé pozice. Stačí nás kontaktovat.

Zdroj: ČSÚ