Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Zaměstnanci výrazně ovlivňují úspěšnost Vaší firmy a je mnohokrát ověřené, že spokojení zaměstnanci jsou angažovanější, loajálnější, méně nemocní, mají výrazně vyšší produktivitu a je pro ně velmi důležité, aby firma prosperovala a rozvíjela se.

Zajímá Vás, co Vaše zaměstnance motivuje, jak hodnotí firemní prostředí nebo zda mají přehled o cílech Vaší společnosti?

Našim zákazníkům nabízíme průzkum spokojenosti zaměstnanců, díky němuž se tyto informace dozví. V relativně krátkém časovém úseku (4 až 6 týdnů) Vám pomůžeme zjistit, jak jsou Vaši zaměstnanci motivováni a jaká opatření by Vaší firemní kultuře prospěla. Zároveň jde o způsob, jak dát lidem najevo, že Vás jejich názory zajímají a že s případnými problémy chcete něco dělat.
 

Co Vám průzkum spokojenosti zaměstnanců dá

 • získáte zpětnou vazbu
 • zjistíte silné a slabé stránky týkající se fungování Vaší firmy
 • dozvíte se, jak jsou zaměstnanci informováni o strategii, cíli a poslání firmy, a zda se s těmito hodnotami ztotožňují
 • zapojíte zaměstnance do života firmy
 • zjistíte, co je motivuje

 
Co Vám nabízíme

 • sestavení anonymního dotazníku na míru, jeho distribuci a sběr
 • statistické vyhodnocení dotazníkového šetření
 • zjištění silných a slabých stránek
 • rámcová doporučení ke zlepšení
 • prezentaci výsledků šetření

Uvedené dotazníkové šetření je anonymní, v případě potřeby ale umožňuje rámcovou identifikaci kategorie účastníka šetření (např. podle organizačního zařazení nebo sle délky pracovního poměru).

 

Pro účely šetření máme vytvořenou osvědčenou databázi možných anketních otázek, které zjišťují např.:

 • názory zaměstnanců na personální politiku firmy
 • spokojenost s pracovními podmínkami (např. BOZP)
 • spokojenost s finančním ohodnocením
 • ohlasy na organizační změny

 

Zajímá Vás více informací? Kontaktujte nás:

Ing. Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikového poradenství
email: kohoutova@trexima.cz
+420 577 601 645
+420 724 944 415

Napište nám

Naše produkty

Učíme firmy, jak nabírat, hodnotit a dál rozvíjet zaměstnance

Motivace 8000

Mějte přehled o všech zaměstnancích ve vašem oboru a regionu

Práce v datech

Nástroj pro řížení a rozvoj týmu v cloudu

DRIVE 8000